• Rehabilitacja logopedyczna po udarze

  Rehabilitacja logopedyczna po udarze

  Osoby po przebytym udarze borykają się z problemami sprawności ruchowej i zdolności czuciowej. Z utratą sprawności motorycznej mogą się wiązać inne zasadnicze problemy.W następstwie prawostronnego porażenia połowiczego dochodzi zazwyczaj do znacznej spastyczności oraz problemów zaburzenia mowy.

  rehabilitacja w Krakowie - sport-med KrakówOsoby po przebytym udarze borykają się z problemami sprawności ruchowej i zdolności czuciowej. Z utratą sprawności motorycznej mogą się wiązać inne zasadnicze problemy.

  W następstwie prawostronnego porażenia połowiczego dochodzi zazwyczaj do znacznej spastyczności oraz problemów zaburzenia mowy.

  W przypadku osób dotkniętych lewostronnym porażeniem odnotowuje się na ogół mniejszą spastyczność oraz w niektórych przypadkach wiotkość, której towarzyszą zwykle trudności percepcyjne.

  Problemy z porozumiewaniem się

  Istnieją dwa rodzaje problemów porozumiewania się, które mogą się pojawić w następstwie przebytego udaru:

  – Trudności związane z używaniem mowy.

  Problem ten polega na uszkodzeniu ośrodka mowy w mózgu. Chory rozumie wypowiadane słowa, ale nie potrafi znaleźć właściwych słów koniecznych do porozumiewania się. Usiłując rozmawiać chory używa wyrażeń nie mających żadnego znaczenia lub raz za razem używa tego samego słowa.

  – Trudności z mówieniem.

  Trudności polegają na osłabieniu mięśni używanych podczas mówienia oraz oddychania.

  Problemy z artykulacją słów spowodowane są osłabieniem mięśni ust, języka, podniebienia i gardła. Chory wymawia zniekształcone dźwięki lub słowa, bądź też powtarza kilkakrotnie to samo wyrażenie.

  Rehabilitacja

  Podstawowym celem dla chorego jest utrzymywanie kontaktu społecznego. Terapeuta musi wyjaśnić rodzinie, że umysł chorego nie został uszkodzony. Pacjentowi można pomóc poprzez utrzymywanie z nim kontaktu, nie wolno zostawiać go samotnie siedzącego w kącie pokoju. Podstawą terapii jest nie izolowanie go, a dodawanie mu otuchy. Należy pamiętać, żeby nie zmuszać pacjenta do powtarzania wciąż tych samych słów czy wyrażeń bo to zwiększa jego frustrację. Należy dać mu więcej czasu na znalezienie słów. Pytania choremu powinny być tak sformułowane by można było odpowiadać używając słów tak lub nie.

  Gdy są duże problemy z porozumiewaniem się, należy podjąć starania by nauczyć chorego komunikacji pozawerbalnej. Można stosować np. język migowy. Innym sposobem porozumiewania się jest tablica porozumiewania się. Zbudowana jest ona z planszy, na której umieszczone są obrazki ilustrujące różnorodne artykuły, które mogą być pomocne choremu lub czynności dnia codziennego. Wskazując na odpowiednie rysunki chory ma możliwość wyrażania swoich potrzeb.

  Osobom z dyzartrią czyli zaburzeniami mówienia spowodowanymi uszkodzeniem aparatu mięśniowego mowy można pomóc wzmacniając osłabione mięśnie za pomocą odpowiednich ćwiczeń języka, ust, szczęki np. dmuchanie polega ono na przybliżaniu warg do siebie i ściskaniu policzków. Zdolność mówienia poprawiają również ćwiczenia oddechowe oraz powtarzanie słów i wyrażeń.

  Autor : Kacper Niziołek

  Skomentuj →

Photostream