• Adenowirusy (łac. Adenoviridae)

  Adenowirusy (łac. Adenoviridae) – rodzina wirusów, charakteryzujących się występowaniem następujących cech:

  • Symetria: adenowirusy są klasycznym przykładem symetrii ikosaedralnej
  • Otoczka lipidowa: brak
  • Kwas nukleinowy: dsDNA
  • Replikacja: zachodzi w jądrze
  • Wielkość: 80 nm
  • Gospodarz: kręgowce
  • Cechy dodatkowe: z wierzchołków kapsydu wystają włókna białkowe, co nadaje wirionowi wygląd sztucznego satelity.

  Adenowirusy zostały w 1953 wykryte w tkance migdałków (tkance adenoidalnej), stąd ich nazwa. Znanych jest 49 serotypów, pogrupowanych w widoczne na poniższym przeglądzie systematyki grupy, oznaczone symbolami od A do F. Dwie główne grupy wyodrębniane w obrębie tej rodziny to adenowirusy ssacze i ptasie:

  • Rodzina: Adenoviridae (Adenowirusy)
   • Rodzaj: Mastadenovirus (Adenowirusy ssaków)
    • Human adenovirus A (HAdV-A), ludzki adenowirus A
    • Human adenovirus B (HAdV-B), ludzki adenowirus B
    • Human adenovirus C (HAdV-C), ludzki adenowirus C
    • Human adenovirus D (HAdV-D), ludzki adenowirus D
    • Human adenovirus E (HAdV-E), ludzki adenowirus E
    • Human adenovirus F (HAdV-F), ludzki adenowirus F
   • Rodzaj: Aviadenovirus (Adenowirusy ptaków)

  Choroby wywoływane przez adenowirusy dotyczą głównie oczu i układu oddechowego:

  • Zakażenia dróg oddechowych u dzieci – są one często bezobjawowe, zwłaszcza w przypadku adenowirusa 2. Istnieje tutaj zależność od wieku: małe dzieci wykazują zwykle nieżyt nosa, zaś starsze – zapalenie gardła
  • Zakażenie oddechowe u rekrutów – występuje w dużych zbiorowiskach ludzkich, np. w koszarach, stąd nazwa
  • Oko stoczniowca – jest to choroba oczu przenoszona za pomocą niesterylnych narzędzi medycznych
  • Choroby jelit – występują u niemowląt – może to być zapalenia jelit lub wgłobienie jelit
  • Ostre zapalenia pęcherza moczowego – występują u niemowląt
  • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – także u niemowląt

  Ponadto u osób otyłych jest większa częstotliwość infekcji niektórymi adenowirusami (Adenowirus Ad-36).


  Skomentuj →

Photostream