• Bruceloza (łac. Brucellosis lub Abortus epizooticus)

  Bruceloza (łac. Brucellosis lub Abortus epizooticus) – jest to przewlekła, zakaźna i zaraźliwa bakteryjna choroba różnych gatunków zwierząt domowych i dzikich jak również człowieka. Choroba ta u człowieka znana jest również pod nazwami: gorączka maltańska, choroba Banga, gorączka falująca, gorączka kozia, gorączka skalna, gorączka gibraltarska, gorączka Rio-grande.

  Etiologia

  Chorobę wywołują bakterie z rodzaju Brucella. Są to gramujemne pałeczki, nieposiadające rzęsek, ani otoczek, niewytwarzające zarodników, bakterie tlenowe.

  Bruceloza człowieka – zoonoza

  Dla człowieka chorobotwórcze są Brucella melitensis, Brucella suis, Brucella abortus i Brucella canis. Objawy choroby u człowieka to: osłabienie, bóle mięśniowe, gorączka (rzadko falista). Dodatkowo mogą wystąpić: bóle głowy, bóle stawów, dolegliwości sercowe, zaburzenia psychiczne, utrata słuchu, bóle jąder, wysypki skórne. Najbardziej narażonymi na zachorowanie są lekarze weterynarii, technicy weterynarii, oborowi i dojarze, owczarze, rzeźnicy i mleczarze.

  Rozpoznanie

  Rozpoznanie stawia się w oparciu o wywiad epidemiologiczny i badanie serologiczne:

  • odczyn aglutynacji Wrighta
  • odczyn wiązania dopełniacza
  • odczyn skórno-alergiczny Burneta

  Leczenie

  Antybiotyki skuteczne wobec bakterii Brucella to tetracykliny, ryfampicyna oraz aminoglikozydy: streptomycyna i gentamycyna. Leczenie musi trwać kilka tygodni, ponieważ bakterię namnażają się wewnątrzkomórkowo.

  Sprawdzonym sposobem leczenia dla dorosłych jest podawanie domięśniowo 1 g streptomycyny przez 3 tygodnie oraz jednoczesne przyjmowanie doksycykliny doustnie w dawce 100 mg 2 razy dziennie przez 6 tygodni.

  Powikłania

  • zapalenie wsierdzia
  • zapalenie szpiku kostnego
  • zapalenie opon mózgowych i mózgu
  • ropień śledziony
  • zapalenie jąder

  Historia

  U człowieka ta choroba była już znana przed naszą erą.

   

  Skomentuj →

Photostream