• Choroba uchyłkowa jelit – objawy, leczenie

  Choroba uchyłkowa jelit – obecność licznych (od jednego do kilkuset) uchyłków w przewodzie pokarmowym. Najczęściej występują one w jelicie grubym na terenie esicy (ponad 90 % wszystkich uchyłków). Nigdy nie występują w odbytnicy!
  Prawie zawsze są to uchyłki nabyte. Uchyłki wrodzone mają marginalne znaczenie.

  Epidemiologia

  Uchyłki jelita grubego są zaliczane do chorób cywilizacyjnych. Najczęściej występują one w społeczeństwach zachodnich. Prawie nigdy nie spotyka się ich w krajach rozwijających się. Pojawiają się zazwyczaj w 5, 6 dekadzie życia. Szacuje się, że blisko 2/3 populacji w wieku podeszłym jest dotknięta tą chorobą. Są to dane prawdopodobnie niedoszacowane, gdyż w większości przypadków uchyłki nie dają żadnych dolegliwości. Tylko około 10 % chorych ma jakiekolwiek objawy. W młodszym wieku uchyłki zdarzają się rzadko, a jeśli już to dotyczą głównie otyłych mężczyzn, dają cięższe objawy i częściej wymagają interwencji chirurgicznej.
  W starszym wieku nie ma specyfikacji co do płci. Choroba występuje z jednakową częstotliwością zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.

  Etiopatogeneza

  Uchyłek jest kieszonkowatym uwypukleniem jelita.
  Badanie epidemiologiczne wskazują na to, że główną rolę w powstawaniu uchyłków może mieć dieta z niedostateczną zawartością włókien roślinnych. Czas pasażu jelitowego jest wtedy dłuższy, a masa stolca mniejsza. Prowadzi to do nadmiernych skurczów okrężnicy, przerostu warstwy mięśniowej okrężnej i wzrostu ciśnienia wewnątrzjelitowego. Pod wpływem tego ciśnienia dochodzi do wypchnięcia na zewnątrz błony śluzowej. Proces odbywa się w punktach zmniejszonego oporu, tj. w miejscach przechodzenia naczyń krwionośnych przez warstwę mięśniową okrężną.
  Uchyłki jelita są uchyłkami rzekomymi. Składają się tylko z błony śluzowej i wyścielającej ją od zewnątrz otrzewnej. Nie zawierają warstwy mięśniowej.
  Choroba uchyłkowa prawie nigdy nie występuje u wegetarian.

  Objawy

  W większości przypadków uchyłki jelita grubego nie dają żadnych objawów. Są one wykrywane przypadkowo na zdjęciu z wlewu dodbytniczego lub podczas kolonoskopii. Taka postać kliniczna choroby jest nazywana uchyłkowatością.
  W stosunkowo niewielkim odsetku przypadków choroba przebiega objawowo. Główne dolegliwości to:

  • bóle w lewym dole biodrowym – nasilają się po posiłkach i są łagodzone wypróżnieniami
  • zmiana rytmu wypróżnień
  • wzdęcie
  • zaparcie, lub zaparcie naprzemienne z biegunką
  • możliwe przemijające zatrzymanie wiatrów i stolca

  Postać objawową uchyłków nazywamy chorobą uchyłkową.

  Powikłania

  U nielicznych chorych z uchyłkami może dojść do powikłań jakimi są:

  • zapalenie uchyłków
  • ropień przyokrężniczy
  • perforacja jelita
  • niedrożność jelit
  • przetoki
  • krwotok

  Rozpoznanie

  Obecność uchyłków można potwierdzić badaniem radiologicznym – wlew doodbytniczy, lub endoskopowym – kolonoskopia. Wlew doodbytniczy jest metodą czulszą niż kolonoskopia.
  Każda z tych metod jest przeciwwskazana u chorych z powikłaniami choroby uchyłkowej!

  Badania pomocnicze

  • rutynowe badania krwi i moczu
  • u chorych z podrażnieniem pęcherza moczowego może dojść do mikroskopowego krwinkomoczu
  • USG i tomografia komputerowa – do oceny zbiorników ropy
  • badanie naczyniowe lub izotopowe – w celu ustalenia źródła krwawienia

  Wszyscy chorzy z powikłaniami wymagają oceny urologicznej, a kobiety także oceny ginekologicznej.


  Różnicowanie

  • zaburzenia czynnościowe jelit
  • rak jelita grubego
  • choroba Crohna
  • niedokrwienne zapalenie jelita grubego
  • ostre infekcyjne zapalenie jelit
  • rak jajnika
  • zapalenie w obrębie miednicy mniejszej
  • zapalenie pęcherza moczowego


  Leczenie

  Niepowikłane uchyłki jelita grubego

  Leczenie odbywa się ambulatoryjnie. Podstawą są otręby. Należy je wprowadzać stopniowo, początkowo 1-2 łyżki dziennie. Co tydzień dawkę można zwiększać o 2 łyżki dochodząc do 6-10 łyżek dziennie. Otręby zmniejszają dolegliwości bólowe i regulują wypróżnienia.
  Z leków stosuje się drotawerynę (3xdziennie 40-80 mg) i bromek oksyfenonium (3xdziennie 20 mg).
  Bezwzględnie są przeciwwskazane pochodne morfiny!

  Zapalenie uchyłków

  Pacjenci bez gorączki, w dobrym stanie ogólnym, z niepowikłanym zapaleniem uchyłków, bez innych poważnych chorób współistniejących, którzy mają zapewnioną odpowiednią opiekę w domu, mogą być leczeni ambulatoryjnie:

  • dieta – płyny
  • antybiotyki doustnie o szerokim spektrum działania. Zalecane są:
   • amoksycylina z kwasem klawulanowym
   • kotrimoksazol z metronidazolem
   • chinolon z metronidazolem

  Antybiotykoterapia powinna być kontynuowana przez 7-10 dni.

  Chorzy w podeszłym wieku, gorączkujący, z poważnymi chorobami towarzyszącymi, wyniszczeni lub z osłabioną odpornością wymagają leczenia szpitalnego:

  • dieta zerowa
  • płyny i antybiotyki tylko drogą dożylną
   • metronidazol lub klindamycyna
   • chinolony (ciprofloksacyna)
   • cefalosporyna III generacji (ceftazydym, cefotaksym, ceftriakson)
   • amininoglikozyd (gentamycyna, tobramycyna)
   • monobaktam (aztreonam)

  Terapia powinna być kontynuowana przez 7-10 dni.

  Brak poprawy po leczeniu zachowawczym wymaga pilnej diagnostyki w kierunku powikłań zapalenia uchyłków.

  • leczenie operacyjne – może być wskazane przy nawracającym zapaleniu uchyłków


  Inne powikłania

  Wolna perforacja, ropień śródbrzuszny, niedrożność jelit wymagają leczenia chirurgicznego w trybie nagłym.
  W przypadku ropnych powikłań najczęstszym zabiegiem jest operacja Hartmanna z przywróceniem ciągłości jelita w drugim etapie.
  Niektórzy chorzy są operowani z powodu nawracającego zapalenia uchyłków lub podniedrożności – przeważnie wykonuje się u ich jednoetapową resekcję esicy.
  Krwotok z uchyłka zwykle ustaje samoistnie (u 80 % chorych). Niemniej, przy masywnych krwotokach zagrażających życiu podejmuje się próby doraźnego tamowania metodami endoskopowymi (termicznymi, ostrzykiwaniem, za pomocą klipsów) lub na drodze arteriografii interwencyjnej (przez podanie wazopresyny).

   

  Skomentuj →

Photostream