• Cyklosporyna (cyclosporine, ciclosporin)

  Cyklosporyna (cyclosporine, ciclosporin, ATC L 04 AA 01) – lek o działaniu immunosupresyjnym. Cyklosporyna jest cyklicznym peptydem złożonym z 11 aminokwasów (undekapeptyd), po raz pierwszy wyizolowanym z grzybów Tolypocladium inflatum znalezionych w próbce ziemi pochodzącej z Norwegii.

  Mechanizm działania

  Cyklosporyna wiąże się z cyklofiliną, białkiem cytoplazmatycznym limfocytów T. Kompleks cyklosporyna-cyklofilina wiąże kalcyneurynę, uniemożliwiając jej aktywację NFAT, czynnika transkrypcyjnego pobudzającego transkrypcję interleukiny 2. Działanie cyklosporyny ma miejsce we wczesnych fazach cyklu komórkowego (G0 i G1).

  Cyklosporyna hamuje komórkowe i humoralne reakcje immunologiczne i modyfikuje reakcje zapalne. Działanie cyklosporyny wpływa na proces aktywacji limfocytów TH, przez co pośrednio hamuje produkcję przeciwciał i aktywację makrofagów. W niewielkim stopniu wpływa hamująco na limfocyty B.

  Wskazania

  Stosowana jest przede wszystkim do leczenia pacjentów po przeszczepach. Znalazła zastosowanie w leczeniu ostrego atopowego zapalenia skóry oraz łuszczycy.

  Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na lek. Chorym z zapaleniem błony naczyniowej oka, z łuszczycą, u których współistnieje niewydolność nerek, niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, zakażenia lub nowotwory nie podaje się cyklosporyny. W nowotworach skóry cyklosporynę podaje się po wcześniejszym leczeniu przeciwnowotworowym lub gdy brak możliwości innego leczenia.

  Działania niepożądane

  Działania występujące u pacjentów leczonych ze wskazań transplanotologicznych są zazwyczaj bardziej nasilone i częstsze. Najczęstsze z nich to:

  • zaburzenia czynności nerek
  • nadciśnienie tętnicze
  • drżenie
  • bóle głowy
  • hiperlipidemia.

  Rzadsze działania niepożądane:

  • jadłowstręt
  • nudności i wymioty
  • bóle brzucha
  • biegunka
  • hiperplazja dziąseł
  • zaburzenia czynności wątroby
  • zapalenie trzustki
  • hiperurykemia
  • hiperkaliemia
  • hipomagnezemia
  • hipoglikemia
  • kurcze mięśni
  • mialgia
  • osłabienie mięśni
  • miopatia
  • trombocytopenia mikroangiopatyczna
  • niedokrwistość hemolityczna
  • zespół hemolityczno-mocznicowy
  • nadmierne owłosienie
  • wysypki alergiczne
  • zmęczenie
  • obrzęki i przyrost masy ciała (zatrzymanie wody w organizmie)
  • zaburzenia cyklu miesięcznego
  • ginekomastia
  • parestezje
  • objawy encefalopatii
  • polineuropatia obwodowa
  • obrzęk tarczy nerwu wzrokowego

  Stosowanie w okresie ciąży i laktacji

  Kategoria C. W ciąży stosować wyłącznie ze wskazań życiowych. Nie można karmić piersią jednocześnie zażywając cyklosporynę.

  Skomentuj →

Photostream