• Gorączka reumatyczna (łac. morbus rheumaticus) – objawy, leczenie

  Gorączka reumatyczna (łac. morbus rheumaticus) to ogólnoustrojowe schorzenie organizmu dotyczące wielu narządów wewnętrznych. Ma charakter autoimmunologiczny.Znane jest przysłowie medyczne, które doskonale oddaje naturę tej choroby: „Gorączka reumatyczna liże stawy, kąsa serce”. Może się rozwinąć po wystąpieniu zakażenia paciorkowcami grupy A (takimi jak angina, płonica).

  Etiologia

  Wywołana jest zakażeniem paciorkowcem hemolizującym grupy A, przy istniejącym hiperergicznym odczynie na zakażenie bakteryjne z elementami autoagresji. Pojawia się najczęściej po przebyciu anginy paciorkowcowej, róży lub płonicy.

  Przebieg choroby

  Przebiega w ostrych rzutach, które trwają ok. 4-6 tygodni, przejawiają się dolegliwościami stawowymi i oddzielonych od siebie kilkuletnimi okresami utajenia. Podczas pozornego wygaśnięcia choroby procesy reumatyczne przebiegają w mięśniu sercowym i wsierdziu.

  Patogeneza

  Istota choroby to proces zapalny w tkance łącznej narządów krążenia, gdzie powstają nacieki komórkowe (guzki Aschoffa), które martwieją i bliznowacieją.

  Rozpoznanie i objawy

  Pierwsze objawy choroby ujawniają się w młodym wieku. Za kryteria rozpoznania choroby uznaje się tzw. kryteria Jonesa, które dzielimy na „duże” i „małe”:

  Kryteria duże:

  • wędrujące zapalenie stawów
  • zapalenie serca (pancarditis)
  • guzki podskórne
  • rumień obrączkowaty (brzeżny)
  • pląsawica Sydenhama (taniec św. Wita) występuje u dzieci

  Kryteria małe :

  • gorączka
  • bóle stawów
  • zwiększone OB
  • leukocytoza
  • poprzedzające zakażenie paciorkowcowe
  • przebyty rzut choroby reumatycznej
  • wzrost miana ASO (norma <200 j.)
  • obecność białek ostrej fazy

  Do rozpoznania potrzebne jest stwierdzenie dwóch objawów „dużych” lub jednego „dużego” i dwóch „małych”. Nie można brać pod uwagę objawu małego jeżeli został uwzględniony jako objaw duży.

  Zmiany zapalne stawu utrzymują się kilka lub kilkanaście dni, a następnie przechodzą i pojawiają się w innym stawie. Nigdy nie dochodzi do destrukcji i zmian radiologicznych w stawach, co odróżnia chorobę reumatyczną od reumatoidalnego zapalenia stawów. Najpoważniejsze komplikacje związane są z zajęciem serca, głównie zastawki mitralnej. Doprowadza to w przebiegu choroby, do jej zwężenia niekiedy krytycznego, skutkując niewydolnością krążenia i koniecznością jej wymiany bądź reperacji.

  Leczenie

  W leczeniu przyczynowym stosuje się penicylinę w dawkach 12-20 mln j. /dobę.

  Leczenie objawowe polega na ograniczeniu ruchów chorego, zapewnienie ciepła i spokoju. Stosuje się leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Przy ciężkich rzutach podaje się kortykosteroidy.

   

  Skomentuj →

Photostream