• Miastenia (łac. Myasthenia gravis) – objawy, elczenie

  Miastenia (łac. Myasthenia gravis) jest to przewlekła choroba, charakteryzująca się nużliwością (szybkim zmęczeniem i osłabieniem) mięśni.

  Objawy

  Zazwyczaj opadanie powiek oraz podwójne widzenie pojawia się we wstępnej fazie choroby. Następna faza miastenii obejmuje mięśnie gardła i krtani, czego objawem jest „nosowy głos” oraz pojawiająca się dysfagia oraz trudności z żuciem pokarmów. Często zajmowane są również mięśnie tułowia i kończyn.

  Etiologia

  Przyczyną miastenii jest autoimmunologiczny atak wyprodukowanych własnych przeciwciał skierowanych przeciwko własnym receptorom. Wynikiem tego jest spadek ilości receptorów w obrębie mięśni. Choroby grasicy, która nie uległa atrofii, nie pozostają bez związku z zachorowalnością na miastenię.

  Leczenie

  Farmaceutyczne ma na celu zapobieganiu wytwarzania przeciwciał receptorów acetylocholiny;
  Chirurgiczne polega na usunięciu grasicy (tymektomia), która jest bezwzględnym wskazaniem przy obecności grasiczaka (guza grasicy).

  Rokowanie

  W miastenii jest bardzo zróżnicowane. U niektórych pacjentów dochodzi do samoistnej remisji. W przełomie miastenicznym złe, prowadzące do śmierci w wyniku zajęcia mięśni oddechowych.

  Skomentuj →

Photostream