• Obrzęk – (łac. oedema)

  Obrzęk – (łac. oedema) stwierdzane w badaniu fizykalnym gromadzenie się płynu w przestrzeni pozakomórkowej i w jamach ciała. Powstaje na skutek zaburzenia równowagi między czynnikami dążącymi do zatrzymania płynu w naczyniach oraz czynników prowadzących do przedostawania się płynu poza ich światło. Obrzęk może być spowodowany zgromadzeniem przesięku lub wysięku.

  Anasarca z powodu zespołu nerczycowego w przebiegu malarii.
  Podział obrzęków

  • uogólnione:
   • skóry i tkanki podskórnej – puchlina (łac. anasarca)
   • obrzęk całego ciała i zgromadzenie płynu w jamach ciała (łac. hydrops universalis)
  • zlokalizowane:
   • w jamach ciała:
    • otrzewnej – wodobrzusze (łac. ascites)
    • osierdziu – (łac. hydropericardium)
    • opłucnej – (łac. hydrothorax)
   • czaszka
    • układ komorowy mózgu – wodogłowie


  Przyczyny powstawania

  Przyczyny powstawania obrzęków wiążą się z typem zgromadzonego płynu.

  Przykład obrzęku 3-ciego stopnia przy zapaleniu tkanki łącznej lewego podudzia.

  Wysięk powstaje w wyniku:

  • wzrostu przepuszczalności kapilar – reakcja alergiczna, posocznica, oparzenia


  Przesięk powstaje w wyniku:

  • wzrostu ciśnienia hydrostatycznego w kapilarach
  • utrudnieniem odpływu żylnego obrzęk płuc
  • marskości wątroby
  • zwiększeniem objętości osocza spowodowane zatrzymaniem sodu
  • utrudnieniem odpływu limfy
  • spadku ciśnienia onkotycznego białek osocza
  • retencji tkankowej sodu i następowym zatrzymaniem wody
  Skomentuj →

Photostream