• Pierwotna marskość żółciowa wątroby – objawy, leczenie

  Pierwotna marskość żółciowa wątroby (ang. Primary Biliary Cirrhosis) – przewlekłe schorzenie wątroby o etiologii immunologicznej przebiegające z niszczeniem drobnych wewnątrzwątrobowych przewodzików żółciowych i następową cholestazą. Towarzyszy temu odczyn zapalny, a następnie zwłóknienie i przebudowa marska. Może prowadzić do niewydolności wątroby.

  Epidemiologia

  Zachorowalność: 5/100 000 osób/rok.
  Stanowi ok. 1 % wszystkich przypadków marskości wątroby. Na PBC chorują tylko osoby dorosłe (nie występuje nigdy u dzieci). Zdecydowaną większość chorych stanowią kobiety. Szczyt zachorowalności przypada na 5. i 6. dekadę życia.
  Stosunkowo często stwierdza się rodzinne występowanie PBC (związane z obecnością antygenu HLA -DR3, -DR8, -DR52a).
  Obserwuje się sukcesywne zwiększanie liczby zachorowań na pierwotną marskość żółciową.

  Etiopatogeneza

  Piewrotna marskość żółciowa należy do grupy chorób autoimmunologicznych. Polega na niszczeniu nabłonka dróg żółciowych przez własny układ odpornościowy. W PBC dochodzi do reakcji pomiędzy przeciwciałami przeciwmitochondrialnymi (AMA) a komponentem E2 kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej zlokalizowanej w wewnętrznej błonie mitochondriów.
  Przeciwciała przeciwmitochondrialne AMA nie są specyficzne tylko dla tej choroby. Występują także w polekowych uszkodzeniach wątroby, toczniu trzewnym, kardiomiopatii, gruźlicy i innych schorzeniach. Ściśle swoisty jest typ M2 AMA. Jest wykrywany u 95 % pacjentów z PBS.
  Nieznany jest czynnik, który indukuje reakcję immunologiczną.

  Objawy

  Nawet do 60 % chorych może nie mieć żadnych objawów klinicznych. U pozostałej części najczęściej występuje:

  • przewlekłe zmęczenie – najbardziej dokuczliwy z objawów PBC. Nasila się po wytężonym wysiłku fizycznym i nie przechodzi nawet po odpoczynku. Występuje u ok. 60 % chorych.
  • świąd skóry – często poprzedza występowanie innych objawów. Dotyczy około 50 % chorych. Początkowo obejmuje tylko dłonie i stopy, później przechodzi na całe ciało. Skóra chorego ma charakterystyczny wygląd (brunatnobrązowy kolor) z licznymi przeczosami (zmiany skórne spowodowane drapaniem). Wraz z postępem choroby zmniejsza się jego intensywność.
  • suchość jamy ustnej i spojówek
  • ból w prawej okolicy podżebrowej
  • hepatomegalia (u 70 % chorych); splenomegalia (u 20 % chorych)
  • żółtaki
  • hiperpigmentacja skóry związana z zaburzeniami czynności przysadki
  • upośledzenie trawienia spowodowane zmniejszonym wydzielaniem kwasów żółciowych – możliwość stolców tłuszczowych
  • objawy chorób towarzyszących:
   • zespół Sjogrena
   • autoimmunologiczne choroby tarczycy
   • reumatoidalne zapalenie stawów
   • twardzina
   • niedokrwistość złośliwa
   • celiakia
   • toczeń rumieniowaty układowy
   • bielactwo
   • zespół Raynauda
   • włókniejące zapalenie pęcherzyków płucnych

  W zaawansowanym stadium choroby:

  • żółtaczka
  • objawy marskości wątroby
  • objawy nadciśnienia wrotnego

  U małej grupy chorych występuje tzw. przedwczesna, duktopeniczna postać PBC z szybko postępującą żółtaczką i zaawansowanym zanikiem dróg żółciowych ale bez cech marskości w badaniu histologicznym.

  Rozpoznanie

  Do rozpoznania PBC niezbędne jest stwierdzenie przynajmniej dwóch z trzech kryteriów:

   

  • Zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej.
  • Stwierdzenie przeciwciał AMA.
  • Typowy obraz histologiczny wycinka pobranego podczas biopsji wątroby.

   

  Badania pomocnicze

  • zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej i GGTP
  • zwiększona aktywność aminotransferaz
  • zwiększenie stężęnia IgM w surowicy
  • hipercholesterolemia
  • bilirubina w normie – dopiero w zaawansowanym stadium choroby pojawia się żółtaczka
  • obecność autoprzeciwciał: AMA, ANA, SMA

  Obraz histologiczny

  • faza I – uszkodzenie dróg żółciowych; naciek zapalny z komórek jednojądrzastych; nieliczne granulocyty w przestrzeniach wrotnych
  • faza II i III – reakcja przewodzikowa; nacieki zapalne w przestrzeniach okołowrotnych; żółciowa martwica kęsowa; zanik przewodzików żółciowych; włóknienie
  • faza IV – dokonana marskość wątroby; makroskopowo wątroba jest ciemnozielona

  Rozpoznanie różnicowe

  PBC należy różnicować z:

  • pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych
  • współwystępowanie PBC z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby – tzw. zespół nakładania (overlap syndrome)
  • cholestaza polekowa
  • cholestaza w przebiegu sarkoidozy
  • idiopatyczne zespoły przebiegające z duktopenią i cholestazą

  Leczenie

  Leczenie niefarmakologiczne

  • umiarkowany wysiłek fizyczny
  • regularne ćwiczenia

  Mogą one zmniejszyć poziom zmęczenia u chorego.

  • częste popijanie niewielkich ilości wody
  • stosowanie „sztucznych łez”

  Leczenie farmakologiczne

  • kwas ursodeoksycholowy (UDCA) – powoduje spowolnienie progresji choroby
  • cholestyramina – leczenie świądu
  • rifampicyna – przy nieskuteczności cholestyraminy
  • nalokson, ondansetron, sertralina – w niektórych przypadkach mogą wywierać pozytywne działanie

  Przeszczepienie wątroby

  Wskazania:

  • objawy niewydolności wątroby z cechami nadciśnienia wrotnego – oporne na leczenie zachowawcze
  • świąd skóry oporny na leczenie
  • przewlekłe zmęczenie uniemożliwiające choremu normalne funkcjonowanie
  • zmiana nowotworowa wtórna do marskości
  • stężenie bilirubiny w surowicy krwi powyżej 5,9 mg/dl (100 цm/l)

  5-letnie przeżycia po przeszczepie wątroby u chorych na PBC kształtują się na poziomie ok. 85 % procent.

  Powikłania

  • osteoporoza – profilaktyczne podawanie wapnia i witaminy D. W chwili stwierdzenia osteoporozy – leczenie bisfosfonianami. Densytometria kości powinna być wykonywana co 2 lata.
  • zaburzenia w gospodarce witaminowej – głównie niedobór witamin rozpuszczalnych w tłuszczach – A, D, E, K
  • marskość wątroby
  • rak wątrobowokomórkowy

  Rokowanie

  Dobre rokowanie gdy rozpoznano chorobę we wczesnym stadium (faza I lub II w badaniu histologicznym) lub u chorych bez objawów klinicznych.
  W innych przypadkach rokowanie jest gorsze.
  Średni czas przeżycia wynosi około 12 lat.

   

  Skomentuj →

Photostream