• Przeszczepianie narządów, transplantacja (z łac. transplantare)

  Przeszczepianie narządów, transplantacja (z łac. transplantare – szczepić i plantare – sadzić) – przeszczepienie narządu w całości lub części, tkanki lub komórek z jednego ciała na inne (lub w obrębie jednego ciała). Przeszczepianiem narządów zajmuje się medyczna dziedzina naukowa nazywana transplantologią.

  Przeszczep (transplantat) – komórki, tkanka (skóra, rogówka, kości) lub narząd (serce, nerka) pobrane od dawcy, podlegające chirurgicznemu przeszczepieniu do organizmu biorcy. Niektóre tkanki i narządy mogą być konserwowane i przechowywane w tzw. bankach.

  Podział przeszczepów

  • autogeniczne (autologiczne) – polegają na przeniesieniu własnej tkanki lub narządu biorcy z jednego miejsca na drugie np. przeszczep skóry
  • izogeniczne – polegają na przeniesieniu tkanki lub narządu między osobnikami identycznymi genetycznie np. bliźniętami jednojajowymi
  • allogeniczne – polegają na przeniesieniu tkanki lub narządu między osobnikami różnymi genetycznie, ale tego samego gatunku np. człowiek –> człowiek
  • ksenogeniczne (heterologiczne, ksenogenne) – polegają na przeniesieniu tkanki lub narządu między osobnikami różnego gatunku np. świnia –> człowiek


  Najczęściej przeszczepiane narządy

  • skóra
  • serce
  • nerki
  • płuca
  • wątroba
  • trzustka
  • jelita
  • szpik kostny
  • tętnica


  Warunki powodzenia przeszczepu

  • zgodność tkankowa
  • właściwy dobór dawcy i biorcy
  • zastosowanie dobrego płynu prezerwacyjnego i metody prezerwacji dla transplantu
  • odpowiednie leczenie immunosupresyjne
  • umiejętność rozpoznania i leczenia procesu odrzucania narządu przez organizm biorcy
  • zapobieganie powikłaniom i ich leczenie


  Aspekty medyczne

  Zabiegi tego typu są bardzo skomplikowane i pracochłonne (niektórzy twierdzą, że to najtrudniejsze zabiegi chirurgiczne), ponadto występuje ryzyko, że wszczepiony narząd nie przyjmie się – to znaczy, że organizm będzie traktował go jako ciało obce i próbował zwalczyć (reakcja odrzucenia przeszczepu). W rzadkich przypadkach mamy do czynienia z sytuacją odwrotną czyli przeszczep zwraca się przeciw gospodarzowi i stara się go zniszczyć (ang.Graft vs host disease, GvHD) jest to tzn. choroba przeszczep przeciw gospodarzowi.

   

  Skomentuj →

Photostream