• Śpiączka, koma (łac. coma), skala Glasgow (GCS)

  Śpiączka, koma (łac. coma) – przedłużający się stan nieprzytomności. Często jest wynikiem uszkodzenia centralnego tworu siatkowatego. Może to być uszkodzenie pierwotne lub wtórne, powstałe w sposób pośredni wskutek np. procesu ekspansywnego lub uszkodzenia pochodzenia naczyniowego.

  Śpiączka może być również wynikiem zaburzeń powodujących rozlane uszkodzenie systemu nerwowego, np. w przebiegu zatrucia, bez względu na przyczynę.

  Najczęstsze przyczyny śpiączek

  • choroby zakaźne
   • śpiączka afrykańska
  • zaburzenia metaboliczne
   • śpiączka cukrzycowa
    • śpiączka hipoglikemiczna
    • śpiączka w przebiegu cukrzycowej kwasicy ketonowej (śpiączka ketonowa)
    • śpiączka w przebiegu hiperglikemicznego stanu hiperosmolarnego (śpiączka hiperosmolarna)
    • śpiączka w przebiegu kwasicy mleczanowej (śpiączka mleczanowa)
   • śpiączka mocznicowa
   • encefalopatia wątrobowa
  • rozlane uszkodzenia mózgu
  • zatrucie lekami
  • zapalenie mózgu, krwawienie podpajęczynówkowe
  • zmiany nadnamiotowe
   • krwawienie (sprawdzić czy jest ślad urazu)
    • śródmózgowe
    • podtwardówkowe
    • nadtwardówkowe
   • udar mózgu
   • guz mózgu
   • ropień mózgu
  • zmiany podnamiotowe
   • udar pniowy
   • krwawienia do mostu
   • krwawienia do móżdżku
  • zaburzenia psychiczne
   • zaburzenia konwersyjne
   • katatonia
   • depresja

  Ocena stopnia śpiączki (Skala Glasgow)

  Aby ocenić stopień śpiączki stosujemy schemat postępowania zaproponowany przez Teasdal i Jenneta (1974 r.). Polega on na ocenie otwierania oczu, najlepszej odpowiedzi werbalnej oraz najlepszej odpowiedzi ruchowej na zadany bodziec. Parametry te należy rozpatrywać łącznie z odruchami źrenicznymi, odruchami „głowy lalki”, ciśnieniem tętniczym, oddechem, tętnem, temperaturą ciała.

  Skala Glasgow (GCS, na podstawie schematu Teasdale i Jennetta 1974 r.)

  • otwieranie oczu
   • 1 – brak
   • 2 – na ból
   • 3 – na polecenie
   • 4 – spontanicznie
  • kontakt słowny
   • 1 – brak
   • 2 – niezrozumiale dźwięki, pojękiwanie
   • 3 – niewłaściwe słowa lub krzyk
   • 4 – mowa chaotyczna, uwaga zachowana
   • 5 – zorientowany co do miejsca, czasu i własnej osoby
  • reakcja ruchowa
   • 1 – brak
   • 2 – reakcja wyprostna na ból (sztywność z odmóżdżenia)
   • 3 – reakcja zgięciowa na ból (sztywność z odkorowania)
   • 4 – celowe ruchy zmierzające do uniknięcia bodźca bólowego (zginanie – wycofywanie kończyny)
   • 5 – lokalizuje ból
   • 6 – spełnia polecenia
  Skomentuj →

Photostream