• Splenomegalia

  Splenomegalia

  Splenomegalia – powiększenie śledziony, zwykle w przebiegu różnych chorób układowych. O splenomegalii mówimy gdy masa narządu przekracza 350 g. Splenomegalia prowadzi często do hipersplenizmu.

  Etiologia

  Przyczyny powiększenia śledziony są bardzo zróżnicowane, ale na ogół są to choroby układowe, a nie ograniczone do śledziony. Można je podzielić ze względu na wielkość powiększenia śledziony, jakie wywołują: masywne, umiarkowane bądź niewielkie.

  Przyczyny masywnego powiększenia śledziony (powyżej 1000 g)

  • Przewlekłe procesy mieloproliferacyjne (przewlekła białaczka szpikowa, metaplazja szpikowa z mielofibrozą)
  • Przewlekła białaczka limfatyczna
  • Białaczka włochatokomórkowa
  • Chłoniaki
  • Malaria
  • Choroba Gauchera
  • Pierwotne nowotwory śledziony
  • Sarkoidoza
  • Czerwienica prawdziwa

  Przyczyny umiarkowanego powiększenia śledziony (500-1000 g)

  • Przewlekły zastój krwi (nadciśnienie wrotne, niedrożność żyły śledzionowej)
  • Ostre białaczki
  • Dziedziczna sferocytoza
  • Ostra talasemia
  • Niedokrwistość hemolityczna na tle autoimmunologicznym
  • Amyloidoza śledziony
  • Choroba Niemanna-Picka
  • Histiocytoza z komórek Langerhansa
  • Przewlekłe stany zapalne śledziony
  • Choroby zakaźne (gruźlica, dur brzuszny)
  • Przerzuty raka lub mięsaka do śledziony
  • Sarkoidoza
  • Wirusowe zapalenie wątroby

  Przyczyny nieznacznego powiększenia śledziony (do 500 g)

  • Ostre zapalenie śledziony
  • Mononukleoza zakaźna
  • Choroby przebiegające z wysoką gorączką

  Przyczyny powiększenia śledziony można również podzielić ze względu na typ czynnika wywołującego.

  Choroby zakaźne

  • malaria
  • schistosomatoza wątrobowa (wtórnie)
  • lejszmanioza
  • echinokokoza wątroby (wtórnie)
  • trypanosomoza
  • Kala-azar
  • histoplazmoza
  • gruźlica
  • jersinioza
  • bruceloza
  • ludzka ehrlichioza
  • leptospirozy
  • kiła
  • dur powrotny
  • dur brzuszny
  • wąglik
  • tularemia
  • AIDS
  • ornitoza
  • różyczka
  • wirusowe zapalenia wątroby
  • mononukleoza zakaźna
  • cytomegalia
  • opryszczka noworodków


  Rozpoznanie

  Powiększoną śledzionę diagnozuje się w badaniu przedmiotowym opukiwaniem i obmacywaniem. Klinicysta bada pacjenta leżącego na prawym boku lub na plecach i określa, czy śledziona jest ukryta pod lewym łukiem żebrowym, czy też przekracza tę granicę. Jeżeli jest wyczuwalna palpacyjnie poniżej łuku żebrowego, określa się jej wielkość, spoistość i bolesność. Badania obrazowe pozwalają określić dokładnie wielkość i kształt narządu oraz zróżnicować przyczyny macalnego guza w jamie brzusznej w przypadkach niepewnych. W takich przypadkach wykonuje się badanie USG, TK albo MRI.

  Klasyfikacja splenomegalii wg WHO

  • I° – Śledziona ukryta pod lewym łukiem żebrowym, niemacalna
  • II° – Śledziona poniżej lewego łuku żebrowego
  • III° – Śledziona sięga do wysokości pępka
  • IV° – Śledziona wyczuwalna w połowie odległości między pępkiem a dołem biodrowym lewym
  • V° – Narząd wypełnia lewy dół biodrowy

  Różnicowanie guza w lewym nadbrzuszu

   

  • Splenomegalia
  • Powiększenie lewej nerki
  • Guz jelita grubego
  • Guz trzustki, torbiel ogona trzustki
  • Powiększenie lewego płata wątroby.

   

   

  Skomentuj →

Photostream