• Tętniak (łac. aneurysma; ang. aneurysm)

  Tętniak (łac. aneurysma; ang. aneurysm) – ograniczone poszerzenia światła tętnicy.

  Podział patogenetyczny

  • tętniak prawdziwy (łac. aneurysma verum; ang. true aneurysm)
  • tętniak rzekomy (łac. aneurysma spurium; ang. false aneurysm)
  • tętniak rozwarstwiający (łac. aneurysma dissecans; ang. dissecting aneurysm)

  Obustronne tętniaki prawdziwe tętnic biodrowych - angiografia

   Obustronne tętniaki prawdziwe tętnic biodrowych – angiografia

  Tętniaki mogą powstawać we wszystkich tętnicach oraz w sercu. Stosunkowo często pojawiają się w aorcie (zapalne, pourazowe, powikłanie nadciśnienia), tętnicy udowej (na skutek zabiegów związanych z nakłuwaniem światła naczynia), tętnicy podkolanowej (urazy). Mogą być konsekwencją zmian miażdżycowych, urazów, nadciśnienia oraz zespołu Marfana. Tętniaki serca są najczęściej powikłaniem zawału mięśnia sercowego.

  Objawami tętniaka, w przypadku tętnic biegnących powierzchownie, jest widoczne tętniące wybrzuszenie.

  Tętniak rozwarstwiający aorty - angiografia

  Tętniak rozwarstwiający aorty – angiografia

  Lokalizacja tętniaków

  • tętniak aorty
  • tętniak serca
  • tętniak tętnicy udowej
  • tętniak tętnicy podkolanowej
  • tętniak tętnicy nerkowej
  • tętniak tętnic mózgowych
  • inne

   

  Skomentuj →

Photostream