• Tętniak prawdziwy – (łac. aneurysma verum)

  Tętniak prawdziwy – (łac. aneurysma verum; ang. true aneurysm) – workowate poszerzenie światła naczynia, przy zachowaniu ciągłości ścian o pierwotnej budowie.

  Związany z wrodzonym defektem budowy ściany tętnicy (np. zespół Marfana) lub powstały na skutek jej osłabienia przez proces zapalny. Może być skutkiem urazu. Występuje w większości tętnic.

  Obustronne tętniaki prawdziwe tętnic biodrowych

  Obustronne tętniaki prawdziwe tętnic biodrowych

  Obustronne tętniaki prawdziwe tętnic biodrowych                 Obustronne tętniaki prawdziwe tętnic biodrowych

  Leczenie polega zazwyczaj na wycięciu i wstawieniu protezy naczyniowej. W przypadku naczyń mózgowych leczenie polega, jeżeli to możliwe, na zaklipsowaniu tętniaka. W innych mniejszych naczyniach pozostawia się je bez leczenia.

  Tętniaki prawdziwe aorty o średnicy poniżej 4 cm nie podlegają leczeniu. Tętniaki większe leczone są tylko w przypadkach zagrażających pęknięciem (np. szybko poszerzający się tętniak).

   

  Skomentuj →

Photostream