• Tętniak rozwarstwiający – (łac. aneurysma dissecans)

  Tętniak rozwarstwiający – (łac. aneurysma dissecans; ang. dissecting aneurysm) występuje najczęściej w aorcie. Powstaje na skutek dużego nadciśnienia lub wad w budowie ściany naczynia (zespół Marfana). Pęknięciu ulega błona wewnętrzna naczynia, która odwarstwia się od reszty ściany. Rozwarstwienie poszerza się w kierunku przepływu krwi.

  Rozwarstwianie może ulec zatrzymaniu, może przebić ścianę naczynia na zewnątrz powodując zgon, może również przebić się z powrotem do światła tętnicy. Na skutek rozwarstwienia w naczyniu powstają dwa kanały przepływu krwi pierwotny – prawdziwy oraz nowy – rzekomy.

  Tętniak rozwarstwiający aorty - angiografia

   Tętniak rozwarstwiający aorty – angiografia

  W przypadku tętniaków rozwarstwiających aorty piersiowej wyróżniamy dwa typy:

  • typ I – miejsce pęknięcia pojawia się w okolicy zastawek półksiężycowatych
  • typ II – powstaje w cieśni aorty poniżej odejścia tętnicy podobojczykowej

  W aorcie brzusznej tętniaki rozwarstwiające pojawiają się najczęściej poniżej odejścia tętnic nerkowych. Niekiedy tętniak obejmuje całą aortę – nazywamy go wtedy tętniakiem rozwarstwiającym piersiowo-brzusznym.

   

  Skomentuj →

Photostream