• Układ mięśniowy człowieka – budowa

  Układ mięśniowy – Występują dwa rodzaje mięśni. Stanowią przeciętnie 40% masy całego ciała. Typowy mięsień szkieletowy zbudowany jest z brzuśca oraz ścięgien. Brzusiec jest skupieniem włókien mięśniowych. Ma czerwone zabarwienie ze względu na obecność barwnika – mioglobiny. Większość mięśni ma jeden brzusiec, np. mięsień pośladkowy, niektóre mają ich jednak więcej, np. mięsień dwugłowy ramienia.

  Najprostsze mięśnie w ciele człowieka to mięśnie gładkie odpowiedzialne za ruchy bezwiedne, takie jak rozszerzanie źrenic, skurcze jelit i żołądka. Mięśnie poprzecznie prążkowane umożliwiają poruszanie się. Mają bardziej złożoną budowę niż mięśnie gładkie i powstały później w procesie ewolucji. Specjalna grupa mięśni poprzecznie prążkowanych powoduje rytmiczne ruchy serca pompującego krew.

  Podział mięśni

  Mięśnie (łac. musculi) możemy podzielić na kilka rodzajów:

  Układ mięśniowyI. Pod względem topograficznym (w zależności od położenia)

  • mięśnie głowy (łac. musculi capitis) i szyi (łac. musculi coli)
  • mięśnie tułowia (łac. musculi trunci)
  • mięśnie kończyn (łac. musculi extremitatum)
  • mięśnie brzucha (łac. musculi abdominis)
  • mięśnie klatki piersiowej
  • mięśnie grzbietu

  II. Pod względem czynności

   

  • Mięśnie antagonistyczne są to: zginacze i prostowniki (albo przywodziciele i odwodziciele) – działają antagonistycznie – podczas ruchu jeden kurczy się bardziej od drugiego {np. mięsień dwugłowy ramienia i mięsień trójgłowy ramienia).
  • Mięśnie synergistyczne (współdziałają w wykonywaniu tego samego rodzaju ruchu) np. mięśnie żebrowe czy mięśnie tułowia.

   

  Przy czym podział ten jest prawdziwy względem kierunku działania, bowiem w każdym ruchu zawsze biorą udział obie przeciwnie działające grupy mięśni. Gdy jedna z nich działa silniej np. przy zgięciu, druga działa słabiej i tylko hamuje zamierzony ruch np. prostowanie. To współdziałanie sprawia iż ruch jest płynny, precyzyjny i kontrolowany.

  III. Pod względem budowy

  • płaskie np. brzucha
  • okrężne np. wokół ust, oczu i odbytu
  • jednobrzuścowy – wrzecionowaty np. mięśnie pośladków
  • dwugłowy np. biceps, mięsień zginacz ramienia
  • czworogłowy np. uda
  • trójgłowy np. triceps, mięsień łydki
  • szerokie np. mięśnie wyścielające ściany brzucha i klatki piersiowej
  • krótkie np. mięśnie wokół kręgosłupa
  • długie np. mięśnie kończyn

  IV. Pod względem przyczepu

   

  • dwugłowe
  • trójgłowe
  • czworogłowe

   

  Budowa morfologiczna mięśni

   

  • brzusiec zbudowany z włókien mięśniowych
  • ścięgno początkowe i końcowe
  • przyczep początkowy i końcowy

   

  Typy morfologiczne mięśni szkieletowych

   

  • wrzecionowaty
  • płaski
  • wielogłowy (dwu-, trój-, czworogłowy) – gdy brzusiec dzieli sie na jednym ze swoich końców na wiele części czyli tzw. głowy
  • dwubrzuścowy – gdy brzusiec ma w swojej części środkowej trzecie ścięgno, które dzieli mięsień na dwie części
  • pierzasty – gdy ścięgno wnika ostrym końcem w głąb brzuśca a włókna biegną skośnie do jednej lub obu krawędzi

   

  Narzędzia pomocnicze mięśni

   

  • Powięzie – błony zbudowane z tkanki łącznej włóknistej, których zadaniem jest zewnętrzna osłona poszczególnych mięśni, grup mięśniowych i całej warstwy. Występują one przeważnie w kończynach, a ich odnogi przyczepiając sie do kości oddzielają od siebie poszczególne grupy mięśniowe tworząc tzw. przegrody międzymięśniowe.
  • Kaletki maziowe – występują między odcinkami narządu ruchu czyli między kością a ścięgnem lub mięśniem, między torebka stawowa a ścięgnem, między kością a skórą; ułatwiają ślizganie się narządów względem siebie.
  • Pochewki ścięgien – obejmują ścięgna mięśni i podobnie jak kaletki maziowe ułatwiają ślizganie się narządów względem siebie. Zbudowane z cewki i dwóch blaszek: pokrywającej bezpośrednio ścięgno mięśnia i wyścielającej wewnętrzną powierzchnię pochewki włóknistej. Blaszki te przechodzą w siebie tworząc krezkę ścięgna.
  • Bloczki mięśni – stanowią podporę, wokół których owijając się ścięgna mięśni zmieniając kierunek swego przebiegu i działania.
  • Trzeszczki – spełniają taką sama funkcję jak bloczki.

   

  Skomentuj →

Photostream