• Usunięcie pęcherzyka żółciowego – Cholecystektomia

  Cholecystektomia to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu pęcherzyka żółciowego, najczęściej z powodu kamicy żółciowej. Zabieg można wykonać metodą klasyczną, polegającą na klasycznym chirurgicznym rozcięciu powłok brzucha (w linii pośrodkowej lub w okolicy podżebrza prawego) i następowym wycięciem pęcherzyka żółciowego. Tą metodą bezwzględnie należy wykonać cholecystektomię w przypadku raka pęcherzyka żółciowego.

  Wycięcie pęcherzyka jest wskazane:

  • w przewlekłym zapaleniu pęcherzyka z kamicą (cholecystitis calculosa chronica),
  • w ostrym zapaleniu pęcherzyka (cholecystitis acuta),
  • w przedziurawieniu pęcherzyka,
  • w niektórych urazowych obrażeniach wątroby,
  • w żółciowym zapaleniu otrzewnej bez przedziurawienia dróg żółciowych,
  • po sfinkterotomiach.

  Zdjęcie rentgenowskie w trakcie laparoskopowej cholecystektomii.Obecnie preferowana jest cholecystektomia laparoskopowa, czyli operacja wykonana przy pomocy laparoskopu, gdyż ta technika wiąże się z:

  • mniejszymi dolegliwościami bólowymi (nie wymaga przecinania mięśni brzucha)
  • szybszym zdrowieniem i krótszym pobytem szpitalnym
  • lepszymi efektami kosmetycznymi
  • mniejszą ilością powikłań pooperacyjnych, takich jak gorączka i infekcja.

  Przeciwwskazania do zabiegu

  • brak zgody pacjenta na zabieg operacyjny
  • ciężki stan ogólny pacjenta, zwłaszcza niewyrównane, groźne choroby ogólnoustrojowe, takie jak choroba niedokrwienna serca, niewydolność krążenia, niewydolność oddechowa, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze. U większości pacjentów choroby te można jednak, pod warunkiem starannego leczenia i współpracy ze strony chorego, doprowadzić do stanu, w którym zabieg operacyjny można będzie bezpiecznie wykonać. Pacjenci wymagający usunięcia pęcherzyka żółciowego w trybie ostrodyżurowym nie mogą być odpowiednio przygotowani do zabiegu ze względu na brak czasu, dlatego u tych chorych operacja wiąże się zwykle z większym ryzykiem. Z tego powodu korzystne jest usunięcie pęcherzyka żółciowego w okresie choroby, w którym kamienie już powodują objawy, ale jeszcze nie doszło do rozwoju żadnego powikłania
  • ropne choroby skóry brzucha zwykle wymagają wyleczenia przed zabiegiem operacyjnym

  Najczęstszym powikłaniem zabiegu cholecystektomii jest :

  • uszkodzenie przewodu żółciowego, które wymaga operacji naprawczej z uwagi na potencjalną możliwość rozwoju żółciowego zapalenia otrzewnej
  • krwawienie do wnętrza jamy otrzewnej wymagające zwykle powtórnego zabiegu operacyjnego celem jego zatrzymania
  • przepuklina w bliźnie pooperacyjnej
  Skomentuj →

Photostream