• Ambulatoryjne całodobowe monitorowanie ciśnienia krwi

  Ambulatoryjne całodobowe monitorowanie ciśnienia krwi (ang.Ambulatory blood pressure monitoring – ABPM). Inna nazwa spotykana w Polsce to Holter ciśnienia tętniczego krwi.

  Badanie polega na automatycznym, całodobowym mierzeniu ciśnienia tętniczego krwi przez specjalny aparat składający się z mankietu do zakładania na ramię, oraz sprzężonego z nim rejestratora.

  Jest stosowany w przypadku diagnostyki nadciśnienia „białego fartucha” (czyli sytuacji w której zdarzają się „skoki” ciśnienia związane ze stresem związanym z wizytą lekarską), w przypadku pacjentów z opornym na leczenie nadciśnienie tętnicze, a także do monitorowania epizodów spadków ciśnienia (hipotensji) w przypadku leczenia nadciśnienia tętniczego.

  Prawidłowe wartości ciśnienia uzyskanego w wyniku badania ABPM różnią się w zależności od fazy doby, w którym zostały zebrane.
  I tak wartości powyżej 130/85mmHg w fazie dziennej oraz powyżej 120/80mmHg w nocy są już uznawane za nieprawidłowe, ponadto ocenia się tzw. średnie całodobowe wartości ciśnienia tętniczego, gdyż aktualnie uważa się, że wartości te lepiej korelują z określeniem stopnia rozwoju powikłań nadciśnienia tętniczego.
  Ponadto uważa się, że brak spadku nocnych wartości ciśnienia tętniczego o 10 do 20 procent wiąże się z dodatkowo zwiększonym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych.

  Skomentuj →

Photostream