• Czerwienica prawdziwa, choroba Vaqueza – objawy, leczenie

  Czerwienica prawdziwa, choroba Vaqueza – pierwotna choroba mieloproliferacyjna przebiegająca ze zwiększeniem liczby erytrocytów, granulocytów i płytek krwi, z przewagą erytropoezy.

  Epidemiologia

  Występuje z częstością 2/100000, częściej u mężczyzn po 50. roku życia.

  Etiopatogeneza

  Nie do końca poznana. Czasem może przechodzić w przewlekłą białaczkę szpikową.

  Objawy

  • bóle i zawroty głowy
  • szum w uszach
  • zmęczenie
  • duszność wysiłkowa
  • krwawienie z nosa
  • zaburzenia widzenia
  • erytromelalgia
  • nadciśnienie tętnicze
  • sinoczerwonawe zabarwienie nosa, uszu, warg i spojówek (plethora polycythaemica)
  • świąd skóry – charakterystycznym objawem dla czerwienicy prawdziwej jest jego nasilenie po gorącej kąpieli. Ma to najprawdopodobniej związek z degranulacją mastocytów.
  • powiększenie śledziony i/lub wątroby
  • zastoinowe naczynia żylne w badania dna oka
  • objawy dny moczanowej

  Powikłania

  • zakrzepy żylne lub tętnicze (udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, zakrzepica żył powierzchniowych, zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna)
  • skaza krwotoczna
  • zwłóknienie szpiku i w konsekwencji jego niewydolność
  • rozwój ostrej białaczki
  • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

  Rozpoznanie:

  • u kobiet:
   • >32 ml/kg m.c.
   • >16,5 g/dl Hb
   • >56 % Ht
  • u mężczyzn:
   • >36 ml/kg m.c.
   • >18,5 g/dl Hb
   • >60 % Ht
  • nadpłytkowość >400 000/μl
  • brak przyczyn wtórnej nadkrwistości
  • wykluczenie czerwienicy rzekomej
  • liczba granulocytów >10 000/μl
  • splenomegalia
  • obecność bogatokomórkowego szpiku z przewagą linii erytropoetycznej lub magakariopoetycznej
  • przebiegający bez udziału erytropoetyny wzrost kolonii erytroidalnych
  • zmniejszone/prawidłowe stężenie erytropoetyny w osoczu
  • brak transkryptu genu BCR/ABL lub inne niż chromosom Philadelphia mutacje chromosomalne

  Do rozpoznania czerwienicy prawdziwej niezbędne jest stwierdzenie pierwszych dwóch głównych kryteriów i innego dowolnego głównego lub pierwszych dwóch głównych kryteriów i dwóch dowolnych kryteriów mniejszych.

  Leczenie

  • hydroksykarbamid
  • interferon α w razie potrzeby
  • anagrelid – w przypadku zagrażającej życiu nadpłytkowości
  • busulfan lub radioaktywny fosfor
  • pirymetamina i pipobroman – w razie nieskuteczności hydroksykarbamidu
  • upusty krwi
  • leki przeciwzakrzepowe
  • allopurynol – w razie hiperurykemii
  • leki przeciwhistaminowe lub naświetlenia – w przypadku świądu

  Rokowanie

  Średni czas przeżycia chorego nieleczonego wynosi 2 lata.
  U chorego leczonego wydłuża się do 15 lat.

   

  Skomentuj →

Photostream