• Echokardiografia, echo serca (ultrasonokardiografia – UKG)

  Echokardiografia (ultrasonokardiografia – UKG) – nieinwazyjna technika diagnostyki obrazowej, oparta na wykorzystaniu zjawiska odbicia wiązki ultradźwięków (ultrasonografia), od struktur serca i dużych naczyń, z wykorzystaniem ultradźwięków o częstotliwości 1,5 – 10 MHz.

  Umów się na badanie echo serca (echokardiografia) w Kardio-Med Kraków. Nowoczesny sprzęt, doświadczeni kardiolodzy.

  Echokardiografia przezklatkowa (TTE – transthoracic echocardiography)

  To badanie wykonywane poprzez ścianę klatki piersiowej, umożliwiające obrazowanie serca w badaniu:

  • jednowymiarowym (M-mode) – umożliwiające ocenę wymiarów serca
  • dwuwymiarowym (2D) – umożliwiającym pomiary powierzchni i objętości oraz obliczenie frakcji wyrzutowej
  • trójwymiarowym (3D) – umożliwia ocenę struktur serca w perspektywie (obraz przestrzenny), co umożliwia dokładną ocenę serca w przypadku wad serca przed zabiegami kardiochirurgicznymi.
  • badanie dopplerowskie – oparte na wykorzystaniu zjawiska Dopplera, umożliwiające prędkość ruchu elementów odbijających emitowaną wiązkę ultradźwięków.

  Echokardiografia przezprzełykowa (TEE – transesophageal echocardiography)

  Badanie wykonywane jest z użyciem specjalnej sondy o średnicy około 1 cm, która jest źródłem emitującym ultradźwięki i zostaje umieszczona w przełyku. W badaniu wykorzystuje się fakt bliskiego sąsiedztwa przełyku z lewym przedsionkiem i lewą komorą serca. Istnieje kilka odmian głowic przezprzełykowych. Starsze: jednopłaszczyznowa (monoplane), dwupłaszczyznowa (biplane) oraz nowsze – wielopłaszczyznowe (omniplane), w których płaszczyznę skanowania można zmieniać w zakresie od 0 do 180 stopni.

  Echokardiografia obciążeniowa (stress echocardiography)

  Służy do oceny kurczliwości mięśnia serca, w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na energię, co zostaje wywoływane przez

  • obciążenie pacjenta wysiłkiem w trakcie badania
  • podanie leków nasilających zapotrzebowanie mięśnia serca na tlen: dobutamina, dipirydamol, adenozyna
  • szybką stymulację serca do uzyskania przyspieszenia jego akcji zwykle z wykorzystaniem elektrody przezprzełykowej

  Echokardiografia śródoperacyjna

  Badanie wykonywane jest specjalną sondą, umożliwiającą bezpośrednie przyłożenie do mięśnia serca (sonda nasierdziowa) w trakcie zabiegu kardiochirurgicznego.

  Echokardiografia kontrastowa (contrast echocardiography)

  Badanie wykonywane w przypadku niedostatecznej jakości typowej TTE. W celu poprawy rozdzielczości obrazu podaje się dożylnie substancji mikropęcherzyków, najczęściej powietrza. Najprościej można to osiągnąć, podając wstrząśnięty roztwór 0,9% NaCl. Istnieją również specjalne środki kontrastowe zawierające mikropęcherzyki.

  Typowy obraz echokardiograficzny. Widoczne cztery jamy serca.

  Typowy obraz echokardiograficzny. Widoczne cztery jamy serca.


  Interpretacja badania

  • ocena kurczliwości mięśnia sercowego:
   • normokineza – stan prawidłowy – prawidłowa ruchomość mięśnia sercowego
   • hipokineza – zmniejszona ruchomość mięśnia sercowego, występująca w przypadku:
    • niedokrwienia
    • niepełnościennej martwicy
   • akineza – brak ruchu, występujący w przypadku:
    • blizny pozawałowej
    • pełnościennego niedokrwienia
   • dyskineza – paradoksalny ruch w kierunku przeciwnym do otaczającego mięśnia sercowego
    • blizna pozawałowa
    • tętniak
  • ocena wymiarów struktur serca i dużych naczyń
   • LVEDd – wymiar końcoworozkurczowy lewej komory – 3,5 – 5,7 cm
   • LVESd – wymiar końcowoskurczowy lewej komory – 2,2 – 3,8 cm
   • RVEDd – wymiar końcoworozkurczowy prawej komory – 2,6 – 4,3 cm
   • PWd – grubość tylnej ściany serca w rozkurczu – 0,6 – 1,1 cm
   • PWs – grubość tylnej ściany serca w skurczu – 1,0 – 1,5 cm
   • IVSd – grubość przegrody międzykomorowej w rozkurczu – 0,9 – 1,2 cm
   • LA – lewy przedsionek – 1,9 – 4,0 cm
   • Ao – opuszka aorty – 2,0 – 3,7 cm
   • MPA – pień płucny – 1,5 – 2,7 cm
   • LVEF – frakcja wyrzutowa lewej komory – 55 – 70%
   • FS – frakcja skurczowa lewej komory – 28 – 44%
   • przepływ maksymalny przez zastawkę mitralną – 0,6 – 1,3 m/s
   • przepływ maksymalny przez zastawkę aortalną – 1,0 – 1,7 m/s
   • przepływ maksymalny przez zastawkę płucną – 0,6 – 0,9 m/s
   • przepływ maksymalny przez zastawkę trójdzielną – 0,3 – 0,7 m/s

   

  Skomentuj →

Photostream