• Koarktacja aorty, zwężenie cieśni aorty (łac. Coarctatio aortae)

  Koarktacja aorty, zwężenie cieśni aorty (łac. Coarctatio aortae) – wrodzona, niesinicza wada serca, polega na zwężeniu aorty w części jej łuku. Wada ta występuje szczególnie często u osób chorych z zespołem Turnera. Wyróżniamy dwa podstawowe typy zwężeń: typ podprzewodowy i typ nadprzewodowy.

    Szkic przedstawiający serce wraz z koarktacją aorty. A: Koarktacja (zwężenie) aorty. 1:żyła główna dolna, 2:prawe żyły płucne, 3: prawa tętnica płucna, 4:żyła główna górna, 5:lewa tętnica płucna, 6:lewe żyły płucne, 7:prawa komora, 8:lewa komora, 9:pień tętnicy płucnej, 10:AortaSzkic przedstawiający serce wraz z koarktacją aorty. A: Koarktacja (zwężenie) aorty. 1:żyła główna dolna, 2:prawe żyły płucne, 3: prawa tętnica płucna, 4:żyła główna górna, 5:lewa tętnica płucna, 6:lewe żyły płucne, 7:prawa komora, 8:lewa komora, 9:pień tętnicy płucnej, 10:Aorta

  W typie nadprzewodowym (tzw. postać niemowlęca) zwężenie występuje na długim odcinku i ma miejsce pomiędzy odejściem lewej tętnicy podobojczykowej a ujściem przewodu tętniczego. Umożliwia to, w przypadku utrzymania jego drożności, występowanie przecieku prawo-lewego i częściowe wyrównanie niedoboru ukrwienia w dolnej części ciała.

  W typie podprzewodowym lub w koarktacji na wysokości przewodu tętniczego (tzw. typ dorosłych) zwężenie ma postać pierścienia. Ukrwienie dolnej części ciała jest upośledzone.

  Szkic przedstawiający serce wraz z koarktacją aorty. A: Koarktacja (zwężenie) aorty. 1:żyła główna dolna, 2:prawe żyły płucne, 3: prawa tętnica płucna, 4:żyła główna górna, 5:lewa tętnica płucna, 6:lewe żyły płucne, 7:prawa komora, 8:lewa komora, 9:pień tętnicy płucnej, 10:Aorta

  Szkic przedstawiający serce wraz z koarktacją aorty. A: Koarktacja (zwężenie) aorty. 1:żyła główna dolna, 2:prawe żyły płucne, 3: prawa tętnica płucna, 4:żyła główna górna, 5:lewa tętnica płucna, 6:lewe żyły płucne, 7:prawa komora, 8:lewa komora, 9:pień tętnicy płucnej, 10:Aorta

  Stan chorego zależy od stopnia tego zwężenia. Wada ta prowadzi do przerostu lewej komory serca. Wadę leczy się operacyjnie przez usunięcie zwężenia – wycięcie chirurgiczne. W miejscu wycięcia wszywana jest proteza. Inne leczenie polega na poszerzeniu nieprawidłowego odcinka czyli tak zwanej angioplastyce balonowej, ze względu na powikłania, jest obecnie stosowane tylko w przypadku zwężenia pooperacyjnego. Poprzez te zabiegi zarówno górna jak i dolna część ludzkiego organizmu otrzymuje wystarczającą ilość krwi.

   

  Skomentuj →

Photostream