• Leki beta-adrenolityczne (inaczej β-blokery; ATC)

  Leki beta-adrenolityczne (inaczej β-blokery; ATC (medycyna): C07) to grupa leków działających na receptory β1 i β2; jedna z najważniejszych grup lekowych stosowanych w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca.

  Działanie

  Ich działanie związane jest z zablokowaniem receptora beta-adrenergicznego, co powoduje następujące efekty biologiczne:

  • w obrębie serca: zmniejszenie częstości akcji serca, spadek ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszenie objętości wyrzutowej i minutowej serca, zmniejszenie zużycia tlenu przez mięsień sercowy, zwiększenie przepływu wieńcowego i poprawa odżywienia mięśnia sercowego,
  • w obrębie naczyń krwionośnych: skurcz naczyń i zwiększenie oporu obwodowego,
  • w obrębie mięśni gładkich narządów wewnętrznych: skurcz (np. oskrzeli).


  Wskazania

  • nadciśnienie tętnicze (obecnie pojawiły się wątpliwości, czy leki beta-adrenolityczne powinny być stosowane jako leki I rzutu w terapii nadciśnienie tętniczego, z uwagi na nieakceptowalne ryzyko rozwoju cukrzycy przy długotrwałym stosowaniu
  • choroba niedokrwienna serca
  • nadkomorowe zaburzenia rytmu serca
  • komorowe zaburzenia rytmu serca
  • profilaktyka napadów migreny
  • tachykardia zatokowa


  Przeciwwskazania

  • bradykardia zatokowa
  • blok przedsionkowo-komorowy II stopnia i blok przedsionkowo-komorowy III stopnia
  • wstrząs kardiogenny
  • niewyrównana astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc lub inna przewlekła choroba płuc
  • niewyrównana niewydolność krążenia
  • nasilone zaburzenia krążenia obwodowego
  • angina Prinzmetala

  Działania niepożądane

  • układ krążenia: bradykardia, niewydolność krążenia, blok przedsionkowo-komorowy, hipotonia, ziębnięcie dystalnych części kończyn
  • ośrodkowy układ nerwowy: oszołomienie, depresja, zaburzenia widzenia, halucynacje, „niezwykłe” sny, problemy z pamięcią
  • przewód pokarmowy: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka lub zaparcie
  • układ oddechowy: zaostrzenie przebiegu lub prowokacja napadu astmy oskrzelowej
  • u niektórych chorych leczenie może powodować czasową impotencję


  Leki należące do tej grupy

  • Nieselektywne
   • oksprenolol
   • pindolol
   • propranolol
   • sotalol
   • nadolol
  • Selektywne
   • metoprolol
   • atenolol
   • acebutolol
   • betaksolol
   • bisoprolol
   • celiprolol
   • nebiwolol
  • Leki α- i β-adrenolityczne
   • labetalol
   • karwedilol

   

  Skomentuj →

Photostream