• Morfologia krwi

  Morfologia krwi – podstawowe badanie diagnostyczne, polegające na ilościowej i jakościowej ocenie elementów morfotycznych krwi. Do standardowego badania składu krwi należą: RBC, MCV, MCH, MCHC, WBC, PLT, HGB, HCT. Badanie ilościowe poszczególnych elementów układu białokrwinkowego (granulocyty, limfocyty, monocyty) wykonywane jest zazwyczaj ręcznie pod mikroskopem lub za pomocą automatu (tzw. „rozmaz”).

  Wartość MID, pojawiająca się często na wydrukach badań morfologii krwi, oznacza ilość komórek, których automat nie potrafił prawidłowo zidentyfikować. Niektóre specjalistyczne kliniki (np. kliniki hematologiczne) posiadają automaty umożliwiające prawidłowe oznaczenie większości hemocytów. Badanie ilościowe limfocytów CD4+, CD8+, NK jest badaniem specjalistycznym, wykonywanym np. u chorych na AIDS.

  Prawidłowe wskaźniki przedstawia poniższa tabela.
  Normy badań laboratoryjnych zależą od wielu czynników i nie powinny być rozpatrywane w oderwaniu od innych elementów procesu diagnostycznego; ocenę może najlepiej przeprowadzić lekarz prowadzący.

  Nazwa Norma u kobiet mężczyzn
  Krwinki czerwone (RBC) 4,2–5,4 mln/mm³ 4,7–6,1 mln/mm³
  Retikulocyty 20–130 x 109/l
  MCV 81-99 fl 80-94 fl
  MCH 27–31 pg
  MCHC 33–37 g/dl
  Hemoglobina (Hb)(HGB) 12-16 g/100 ml 14-18 g/100 ml
  Hematokryt (HCT) 0,40–0,51 0,40–0,54
  Krwinki białe (WBC) 4 500 do 10 000/mm³
  Granulocyty 1,8–8,9 x 109/l
  Granulocyty obojętnochłonne (neutrofile) (NEUT) 1,5–7,4 x 109/l
  Granulocyty kwasochłonne (eozynofile) (EOS) 0,02–0,67 x 109/l
  Granulocyty zasadochłonne (bazofile) (BASO) 0–0,13 x 109/l
  Limfocyty (LYMPH) 1,1–3,5 x 109/l
  Limfocyty B 0,06–0,66 x 109/l
  Limfocyty T 0,77–2,68 x 109/l
  Limfocyty T CD4+ 0,53–1,76 x 109/l
  Limfocyty T CD8+ 0,30–1,03 x 109/l
  Komórki NK 0,20–0,40 x 109/l
  Monocyty (MONO) 0,21–0,92 x 109/l
  Płytki krwi (PLT) 140 000–450 000/mm³

  Interpretacja

  Typ komórek Wzrost Spadek
  erytrocyty (RBC) erytrocytoza lub policytemia anemia lub erytroblastopenia
  leukocyty (WBC): leukocytoza leukopenia
  — limfocyty — limfocytoza — limfopenia
  — monocyty — monocytoza — monocytopenia
  — granulocyty: — granulocytoza — granulocytopenia lub agranulocytoza
  — –neutrofile — –neutrofilia — –neutropenia
  — –eozynofile — –eozynofilia — –eozynopenia
  — –bazofile — –bazofilia — –bazopenia
  trombocyty trombocytoza trombocytopenia
  Wszystkie linie komórkowe pancytopenia

   

  Skomentuj →

Photostream