• Nadciśnienie wrotne – objawy, leczenie

  Nadciśnienie wrotne – objawy, leczenie

  Nadciśnienie wrotne – zwiększenie ciśnienia w żyle wrotnej powyżej 13 mm Hg (>1,7 kPa). Jest najczęstszym powikłaniem marskości wątroby.

  Etiologia

  Blok przedwątrobowy:
  Zakrzepica żyły śledzionowej lub zakrzepica żyły wrotnej:

  • u chorych z czerwienicą prawdziwą
  • kobiet zażywających doustne środki antykoncepcyjne
  • przy zakażeniach pępowiny u noworodków
  • przy ucisku na żyłę wrotną przez guz, torbiel trzustki, węzły chłonne
  • spowodowana urazami
  • w wyniku zapalenia otrzewnej

  Blok wątrobowy:

  • blok przedzatokowy:
   • pierwotna marskość żółciowa
   • choroba Wilsona
   • schistosomatoza
  • blok zatokowy:
   • marskość wątroby
  • blok zazatokowy:
   • uszkodzenie polekowe wątroby

  Blok pozawątrobowy:

  • zespół Budda-Chiariego
  • zaciskające zapalenie osierdzia


  Patofizjologia

  Prawidłowe ciśnienie w żyle wrotnej wynosi 7-13 mm Hg (0,9-1,7 kPa). W ciągu minuty przez wątrobę przepływa ok. 1500 ml krwi z czego 2/3 pochodzi z żyły wrotnej (pozostała część z tętnicy wątrobowej). Zwiększenie oporu w krążeniu wrotnym prowadzi do rozwoju nadciśnienia wrotnego. Istotna jest różnica ciśnień pomiędzy żyłą główną dolną a żyłą wrotną. W warunkach prawidłowych nie powinna ona przekraczać 5 mm Hg (0,67 kPa). Przy 8 mm Hg rozpoznajemy nadciśnienie wrotne. Przy gradiencie równym 10 mm Hg (1,33 kPa) prawdopodobieństwo powstania żylaków przełyku jest duże (przy 12 mm Hg (1,6 kPa) – zwiększa się ryzyko ich pęknięcia).
  Następstwem tego stanu jest rozwój krążenia obocznego:

  • krążenie wrotno-żołądkowo-przełykowe z rozwojem żylaków przełyku i dna żołądka
  • krążenie okołopępkowe pomiędzy żyłą pępkową a żyłą nabrzuszną powierzchniową z rozwojem tzw. głowy Meduzy
  • krążenie pomiędzy żyłami krezkowymi a żyłami odbytu – rozwój żylaków odbytu
  • krążenie żołądkowo-przeponowo-nadnerczowe i żołądkowo-przeponowo-nerkowe


  Objawy

  Wynikają głównie z rozwoju powikłań nadciśnienia wrotnego:

  • żylaki przełyku, dna i trzonu żołądka
  • głowa Meduzy – widoczne żyły krążenia obocznego pod skórą brzucha
  • hepatosplenomegalia – powiększenie wątroby i śledziony
  • wodobrzusze i jego powikłania:
   • refluksowe zapalenie przełyku
   • płyn w jamie opłucnowej
   • bakteryjne zapalenie otrzewnej
   • zespół wątrobowo-nerkowy
   • zespół wątrobowo-płucny
  • encefalopatia wątrobowa
  • objawy choroby podstawowej


  Rozpoznanie

  Głównie na podstawie obecności powikłań:

  • endoskopia – stwierdzenie żylaków przełyku i dna żołądka
  • USG jamy brzusznej – wodobrzusze i hepatosplenomegalia
  • USG dopplerowskie – stwierdzenie krążenia obocznego pomiędzy żyłą wrotną a żyłą główną dolną
  • inwazyjny pomiar ciśnienia zaklinowania w żyle wrotnej
  • angiografia – stwierdzenia krążenia obocznego

  Ponadto badania diagnostyczne potwierdzające chorobę podstawową.

  Leczenie

  • leczenie choroby podstawowej
  • krwotok z żylaków przełyku: metody endoskopowe (podwiązanie, sklerotyzacja, obliteracja klejem tkankowym), metody farmakologiczne (somatostatyna, terlipresyna), balonikowanie (zgłębnik Sengstakena-Blakemora, zgłębnik Lintona-Nachlassa)
   Zapobieganie krwotokom z żylaków przełyku: β-blokery, azotany, planowa sklerotyzacja lub podwiązanie, TIPS, przetoki portokawalne, operacja Sugiury.
  • wodobrzusze: ograniczenie podaży sodu, ograniczenie podaży płynów, spironolakton, diuretyki pętlowe, paracenteza
  • encefalopatia wątrobowa
  • przeszczepienie wątroby
  Skomentuj →

Photostream