• Nagła śmierć sercowa (łac. mors subita cardialis)

  Nagła śmierć sercowa (łac. mors subita cardialis)

  Nagła śmierć sercowa (łac. mors subita cardialis, ang. sudden cardiac death) – śmierć z przyczyn sercowych, która wystąpiła po nagłej utracie przytomności a objawy poprzedzające zgon pojawiły się nie wcześniej niż przed 60 minutami.


  Przyczyny

  Najczęstsze przyczyny nagłej śmierci sercowej:

  • choroba niedokrwienna serca (ponad 80% przypadków) i przebyty zawał serca
  • kardiomiopatie
   • rozstrzeniowa
   • przerostowa
   • arytmogenna prawej komory
  • choroby genetyczne
   • zespół wydłużonego odstępu QT (LQTS)
   • zespół Brugadów
   • częstoskurcz komorowy zależny od katecholamin (CPVT)
  • idiopatyczne migotanie komór (TIVT)
  • zespół WPW
  • zwężenie zastawki aortalnej
  • wypadanie płatka zastawki mitralnej
  • nieprawidłowe odejście tętnic wieńcowych
  • mostki mięśniowe nad tętnicami wieńcowymi
  • tetralogia Fallota
  • częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes („balet serca”)
  • choroba węzła zatokowego
  • zaburzenia przewodzenia przez węzeł przedsionkowo-komorowy
  • zastoinowa niewydolność serca
  • leki o działaniu proarytmicznym

  Klasa NYHA (III/IV) i niska frakcja wyrzutowa lewej komory serca (LVEF) zwiększają ryzyko wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu serca.


  Mechanizm

  • migotanie komór (VF) – w 75% przypadków
  • częstoskurcz komorowy (VT) bez tętna
  • bradyarytmia
  • tamponada serca
  • pęknięcie tętniaka aorty lub tętniaka lewej komory serca
  • zatorowość płucna


  Leczenie

  Podstawowe i zaawansowane zabiegi reanimacyjne


  Profilaktyka pierwotna i wtórna

  • leki antyarytmiczne np. amiodaron, sotalol
  • beta-blokery np. metoprolol, bisoprolol
  • diuretyki np. indapamid, furosemid
  • leki obniżające poziom lipidów we krwi np. statyny
  • inhibitory konwertazy angiotensyny np. lisinopril, kaptopril, enalapril
  • kardiowersja
  • elektrostymulacja serca
  • ICD czyli wszczepialne kardiowertery-defibrylatory

  Skomentuj →

Photostream