• Niedokrwistość złośliwa (łac. anaemia perniciosa)

  Niedokrwistość złośliwa (łac. anaemia perniciosa, ang. pernicious anemia), zwana także niedokrwistością Addisona-Biermera lub niedokrwistość megaloblastyczną – to niedokrwistość wywołana niedoborem witaminy B12 lub zaburzeniem jego wchłaniania, związana czasem z zanikowym zapaleniem błony śluzowej żołądka.

  W tym wypadku chorobą autoimmunologiczną związaną z istnieniem przeciwciał przeciw tzw. czynnikowi wewnętrznemu (Castle’a), którego obecność jest niezbędna do wchłaniania witaminy. Do rozwoju niedokrwistości Addisona-Biermera może doprowadzić również gastrektomia. Niedobór witaminy B12 dodatkowo może spowodować nieodwracalne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym (sznury tylne i boczne rdzenia kręgowego) przejawiające się ataksją.

  W diagnostyce stosuje się tzw. test Schillinga, czyli podanie doustne znakowanej izotopowo witaminy B12 z następowym jej wydalaniem z moczem, co pozwala sądzić o jej wchłanianiu.

  Termin anemia złośliwa jest raczej terminem historycznym i z uwagi na pejoratywny wydźwięk nazwy, nie powinien być obecnie używany.

  Leczenie polega na pozajelitowym (drogą iniekcji) podawaniu witaminy B12, początkowo w ilości 1000 μg na tydzień, następnie 100 μg tygodniowo. Leczenie trwa do końca życia.

  Teoretycznie do choroby są predysponowani wegetarianie (witamina B12 jest składnikiem mięsa), ale zwykłe picie wody zanieczyszczonej bakteriami zaspokaja zapotrzebowanie człowieka.

  Skomentuj →

Photostream