• Niewydolność serca – objawy, leczenie

  Niewydolnością serca określa się zespół objawów klinicznych wynikających z zaburzeń strukturalnych lub czynnościowych serca, które prowadzą do upośledzenia napełniania komór i/lub jego funkcji skurczowej, w stopniu niewystarczającym do zapewnienia potrzeb organizmu. Tym sposobem powstaje ujemny bilans między ilością krwi dostarczonej a krwi potrzebnej. Przyczyną takiego stanu są choroby serca np. niedokrwienie, martwica, arytmia, niedomykalność zastawek.

  Chcesz wykonać badania kardiologiczne? Zapraszamy do Kardio-Med. Wykonujemy szereg badań jak EKG, echo serca czy USG tętnic szyjnych.

  Niewydolność serca prawokomorowa objawia się obrzękiem kończyn dolnych, nadmiernym wypełnieniem żył szyjnych, przekrwieniem wątroby, nocnym moczeniem, białkomoczem, a w jamach opłucnych gromadzi się płyn. Najczęstszą jej przyczyną jest niewydolność wtórna do niewydolności lewokomorowej, ale może powstać też izolowana, np. w wyniku zawału prawej komory.

  Niewydolność serca lewokomorowa charakteryzuje się dusznością wysiłkową i spoczynkową, sinicą, odkaszliwana jest rdzawoczerwona plwocina, występuje częstoskurcz.

  Stopnie niewydolności serca wg NYHA

  • I – nie występują zmiany przy normalnym obciążeniu
  • II – niewielkie zmiany przy normalnym obciążeniu, wydolność fizyczna jest zmniejszona
  • III – znacznie osłabiona wydolność przy niedużym obciążeniu
  • IV – duszność spoczynkowa

  Leczenie

  Zmniejszenie przewodnienia, obniżenie oporu naczyń obwodowych, środki hamujące enzym konwertujący angiotensynę, poprawienie kurczliwości serca.

  Dieta małosolna, niewielkie przyjmowanie napojów, codzienne ważenie się.

  Fizjoterapia

  • zapobieganie zapalenia płuc
  • ćwiczenia przeciwzakrzepowe, pompy mięśniowej
  • wykonywanie ruchów celowych
  • przy wszystkich działaniach bierze się pod uwagę stan wydolnościowy pacjenta

   

  Skomentuj →

Photostream