• Zespół antyfosfolipidowy (APS, zespół Hughesa)

  Zespół antyfosfolipidowy (APS, zespół Hughesa, zespół antykardiolipinowy) – jest to schorzenie charakteryzujące się występowaniem krążących przeciwciał antyfosfolipidowych. Kliniczną manifestacją tego stanu jest występowanie zmian zakrzepowo-zatorowych w naczyniach oraz powikłań ginekologicznych.
  Jest też nazywany zespołem Hughesa na cześć angielskiego reumatologa Grahama R.V. Hughesa zajmującego się problematyką toczniową.

   

  Epidemiologia

  Kobiety chorują 2 razy częściej niż mężczyźni.
  U 2-5 % populacji stwierdza się przeciwciała antykardiolipinowe.

   

  Etiopatogeneza

  Nie do końca poznana. Przypuszcza się, że przeciwciała antyfosfolipidowe hamują aktywne białko C i antytrombinę III oraz aktywują czynnik tkankowy. Powodują w ten sposób aktywację kaskady krzepnięcia i występowanie zmian zakrzepowo-zatorowych.
  Ponadto, przeciwciała antyfosfolipidowe wiążą się z B2 glikoproteiną 1 śródbłonka naczyniowego powodując zwiększone wytwarzanie cytokin zapalnych i cząsteczek adhezyjnych.
  Do rozwoju zakrzepicy może dojść w każdym naczyniu.

   

  Postacie

  • pierwotny zespół antyfosfolipidowy
  • zespół fosfolipidowy wtórny do chorób tkanki łącznej takich jak na przykład toczeń rumieniowaty układowy, chorób nowotworowych, AIDS itd.

   

  Kryteria rozpoznania

  Kryteria kliniczne:

  • trzy lub więcej poronienia samoistne przed 10. tygodniem ciąży
  • jedna lub więcej niewyjaśniona śmierć płodu po 10. tygodniu ciąży
  • ciężki stan przedrzucawkowy lub niewydolność łożyska – poród przed 34. tygodniem ciąży
  • niewyjaśniona zakrzepica żylna bądź tętnicza
  • zakrzepica drobnych naczyń, bez cech zapalenia

  Kryteria laboratoryjne:

  • średnie lub wysokie miano przeciwciał antykardiolipinowych klasy IgM lub IgG w 2 niezależnych pomiarach w odstępie minimum 6 tygodniowym
  • obecność antykoagulantu tocznia w surowicy w 2 niezależnych pomiarach w odstępie minimum 6 tygodniowym

  Zespół antyfosfolipidowy rozpoznajemy gdy jest spełnione przynajmniej jedno kryterium kliniczne oraz jedno kryterium laboratoryjne.

  Jeżeli zmiany występują w więcej niż 3 narządach mówimy o ciężkim zespole antyfosfolipidowym.

   

  Badania laboratoryjne

  • wydłużenie APTT
  • małopłytkowość
  • hemoliza śródnaczyniowa

   

  Powikłania

  • zakrzepica żylna lub tętnicza
  • zatorowość płucna
  • zawał serca
  • kardiomiopatia
  • pogrubienie zastawek serca
  • małopłytkowość
  • niedokrwistość hemolityczna
  • zespół hemolityczno-mocznicowy
  • krwawienia
  • białkomocz
  • nadciśnienie naczynionerkowe
  • owrzodzenia skóry
  • siność siatkowata
  • udar mózgu
  • upośledzenie wzroku i słuchu
  • kurcze mięśniowe
  • napady migreny
  • poronienie
  • stan przedrzucawkowy
  • wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrostu – IUGR

   

  Leczenie

  • heparyna oraz kwas acetylosalicylowy – profilaktycznie przez całą ciążę oraz 6-8 tygodni połogu
  • unikanie doustnych środków antykoncepcyjnych – zwiększone ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych
  • przy małopłytkowości istotnej klinicznie: glikokortykosteroidy, dapson, azatiopryna, cyklofosfamid, immunoglobuliny
  • doustne leki przeciwzakrzepowe – leczenie zakrzepicy
  • w przypadku udaru mózgu – kwas acetylosalicylowy
  • przy burzliwie przebiegającym zespole antyfosfolipidowym – plazmafereza + cyklofosfamid

  Przy bezobjawowym przebiegu nie stosuje się żadnego leczenia.

  Rokowanie

  U 50 % kobiet z zespołem antyfosfolipidowym w ciągu 3-10 lat wystąpi epizod zakrzepowy. U 10 % rozwinie się toczeń rumieniowaty układowy.

   

  Skomentuj →

Photostream