• Zespoły mieloproliferacyjne (ang. MPS)

  Zespoły mieloproliferacyjne (ang. MPS – myeloproliferative syndrome) – grupa chorób charakteryzujących się nadprodukcją jednego lub kilku składników morfotycznych krwi. Nazwa została po raz pierwszy wprowadzona w 1951 roku przez Williama Damesheka.

  Do chorób mieloproliferacyjnych należą

  • przewlekła białaczka szpikowa u chorych z translokacją t(9;22)
  • osteomieloskleroza
  • czerwienica prawdziwa
  • nadpłytkowość samoistna

  Zobacz więcej w artykułach o poszczególnych schorzeniach.

  Cechy charakterystyczne

  • w początkowym okresie choroby liczba wszystkich krwinek może być podwyższona
  • zwiększenie liczby granulocytów zasadochłonnych
  • zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi
  • splenomegalia
  • skłonność do włóknienia i stwardnienia szpiku
  • mogą powstawać pozaszpikowe ogniska hematopoezy
  • możliwy wysiew komórek blastycznych ze szpiku do krwi
  • dobra skuteczność interferonu α.
  Skomentuj →

Photostream