• USG brzucha – przezciemiączkowe

  USG brzucha – przezciemiączkowe

  Badanie ultrasonograficzne przezciemiączkowe pozwala na wczesne wykrycie wad rozwojowych u niemowląt i noworodków. Przeważnie jest ono wykonywane w ramach profilaktyki, choć rodzice dostają także skierowanie na USG przezciemiączkowe w celu zbadania nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Należy pamiętać, iż badanie ultrasonograficzne przezciemiączkowe można wykonywać tylko do momentu, w którym ciemiączko nie zdążyło się jeszcze zrosnąć, czyli

  Czytaj więcej →
 • Układ pokarmowy człowieka – budowa, trawienie

  Układem pokarmowym (systema digestorium) nazywany jest system połączonych funkcjonalnie narządów służących zapewnieniu dostarczania organizmowi odpowiedniej ilości wody i składników odżywczych.

  Czytaj więcej →
 • Żołądek człowieka – budowa, działanie

  Żołądek (łac. gaster, ventriculus, stomachus) – to narząd stanowiący część przewodu pokarmowego, którego zasadniczą rolą jest trawienie zawartych w pokarmie białek (nie zachodzi więc trawienie tłuszczów, a trawienie cukrówjest wręcz hamowane przez niskie pH żołądka).

  Czytaj więcej →
 • Trzustka – budowa, choroby

  Trzustka (łac.pancreas) – gruczoł położony w górnej części jamy brzusznej, czyli nadbrzuszu, w przestrzeni zaotrzewnowej. Składa się z części wewnątrzwydzielniczej (hormonalnej, odpowiedzialnej za wytwarzanie m.in. insuliny i glukagonu) i zewnątrzwydzielniczej (trawiennej, produkującej sok trzustkowy). Jej przeciętna masa wynosi 70-100 g.  

  Czytaj więcej →
 • Przewlekłe zapalenie trzustki – objawy, leczenie

  Przewlekłe zapalenie trzustki (pancreatitis chronica) to przewlekła choroba nienowotworowa trzustki, charakteryzująca się postępującym włóknieniem z towarzyszącym zanikiem tkanki gruczołowej, prowadzącym w różnych okresach do upośledzenia czynności zewnątrzwydzielniczej i wewnątrzwydzielniczej trzustki i w następstwie mogąca prowadzić do rozwoju cukrzycy.

  Czytaj więcej →
 • Odma opłucnowa – objawy, rodzaje, leczenie

  Odma opłucnej (łac.pneumothorax) – wtargnięcie powietrza lub innych gazów do jamy opłucnej spowodowane najczęściej uszkodzeniem miąższu płucnego lub przedziurawieniem ściany klatki piersiowej. Odma opłucnowa jest jednym ze stanów nagłych i jako taka wymaga niezwłocznej interwencji chirurgicznej.

  Czytaj więcej →
 • Sarkoidoza płuc i innych narządów – objawy, leczenie

  Sarkoidoza, choroba Besniera-Boecka-Schaumanna (łac.sarcoidosis) jest chorobą układu odpornościowego charakteryzującą się powstawaniem ziarniniaków (małych grudek zapalnych), które nie podlegają martwicy. Praktycznie każdy organ może być nią dotknięty, chociaż najczęściej pojawia się w węzłach chłonnych i płucach. Objawy mogą się pojawić nagle, ale najczęściej postępują stopniowo. W obrazie rentgenowskim płuc sarkoidoza może przypomninać gruźlicę lub chłoniaka.

  Czytaj więcej →
 • Alergia (uczulenie, nadwrażliwość) – objawy, leczenie

  Alergia (popularnie stosowane synonimy uczulenie, nadwrażliwość) – patologiczna,jakościowo zmieniona odpowiedź tkanek na alergen, polegająca na reakcji immunologicznej związanej z powstaniem swoistych przeciwciał, które po związaniu z antygenem doprowadzają do uwolnienia różnych substancji – mediatorów stanu zapalnego. Może się objawiać łagodnie, jak w przypadku kataru czy łzawienia, aż po zagrażający życiu wstrząs anafilaktyczny i śmierć.

  Czytaj więcej →
 • Katar sienny – alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa – leczenie

  Katar sienny – alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. Wskutek reakcji organizmu na alergen (głównie pyłki roślin) immunoglobuliny dróg oddechowych uwalniają histaminę drażniącą błonę śluzową nosa.

  Czytaj więcej →
 • Bronchoskopia

  Bronchoskopia – diagnostyczne badanie endoskopowe dróg oddechowych, wykonywane za pomocą bronchoskopu, specjalnego urządzenia wprowadzonego przez nos lub usta. Zabieg najczęściej wykonuje się w celach diagnostycznych, głównie rozpoznania ewentualnego procesu nowotworowego, ale niekiedy również ze wskazań terapeutycznych (usunięcie ciała obcego, odessanie zalegającej wydzieliny).

  Czytaj więcej →
 • Hemofilia (łac.haemophilia) – objawy, leczenie

  Hemofilia (łac.haemophilia, z gr.αἷμα = „krew” + φιλíα = „kochać”) to grupa trzech uwarunkowanych genetycznie skaz krwotocznych, których objawy wynikają z niedoborów czynników krzepnięcia: VIII (hemofilia A), IX (hemofilia B) lub XI (hemofilia C) .

  Czytaj więcej →
 • Sepsa, posocznica (łac. sepsis) – objawy, leczenie

  Sepsa, posocznica (łac. sepsis) – stosowany w medycynie termin odnoszący się do specyficznej reakcji organizmu na zakażenie. Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem.

  Czytaj więcej →
 • Ucho – budowa

  Ucho to narząd słuchu i równowagi występujący jedynie u kręgowców. Najbardziej złożone i rozwinięte uszy występują u ssaków. Ucho odbiera fale dźwiękowe, przekształca je w drgania mechaniczne, a drgania w impulsy nerwowe. Odpowiada także za zmysł równowagi (błędnik).

  Czytaj więcej →
 • Układ limfatyczny – budowa, choroby

  Układ limfatyczny lub inaczej układ chłonny – otwarty układ naczyń i przewodów, którymi płynie jeden z płynów ustrojowych – limfa, która bierze swój początek ze śródmiąższowego przesączu znajdującego się w tkankach. Układ naczyń chłonnych połączony jest z układem krążenia krwi. Oprócz układu naczyń chłonnych w skład układu limfatycznego wchodzą także narządy i tkanki limfatyczne.

  Czytaj więcej →
 • Układ mięśniowy człowieka – budowa

  Układ mięśniowy – Występują dwa rodzaje mięśni. Stanowią przeciętnie 40% masy całego ciała. Typowy mięsień szkieletowy zbudowany jest z brzuśca oraz ścięgien. Brzusiec jest skupieniem włókien mięśniowych. Ma czerwone zabarwienie ze względu na obecność barwnika – mioglobiny. Większość mięśni ma jeden brzusiec, np. mięsień pośladkowy, niektóre mają ich jednak więcej, np. mięsień dwugłowy ramienia.

  Czytaj więcej →

Photostream