• Wirusy (łac. virus – trucizna) – budowa, infekcje

  Wirusy (łac. virus – trucizna) to zbudowane z białek i kwasów nukleinowych skomplikowane cząsteczki organiczne nie posiadające struktury komórkowej, namnażają się (tak nazywa się kopiowanie wirusów) przez infekowanie żywych komórek. Wirusy wykorzystują do namnażania aparat kopiujący zawarty w komórkach. Zawierają materiał genetyczny w postaci RNA (retrowirusy) lub DNA, wykazują jednak zarówno cechy komórkowych organizmów żywych,

  Czytaj więcej →
 • Wirusowe zapalenie wątroby, WZW (łac. Hepatitis)

  Wirusowe zapalenie wątroby, WZW (łac. Hepatitis) – choroba wątroby wywołana zakażeniem wirusowym. Często potocznie nazywana „żółtaczką”, jest to jednak termin nieprawidłowy, niemedyczny oraz nieścisły, z uwagi na różnorodny przebieg wirusowych zapaleń wątroby, które mogą przebiegać bez zażółcenia powłok skórnych.

  Czytaj więcej →
 • Wścieklizna – objawy, leczenie, zapobieganie

  Wścieklizna – wirusowa, zawsze śmiertelna choroba zakaźna zwierząt (niektórych ssaków), mogąca przenieść się na człowieka (antropozoonoza).

  Czytaj więcej →
 • Uchyłek Meckela, uchyłek jelita krętego

  Uchyłek Meckela, uchyłek jelita krętego (łac. diverticulum Meckeli s. ilei) – pozostałość przewodu pępkowo-jelitowego (żółtkowego), o długości zwykle 5-6 cm, znajdująca się w końcowym odcinku jelita krętego (około 60-100 cm od ujścia jelita krętego do jelita ślepego w miejscu zastawki krętniczo-kątniczej).

  Czytaj więcej →
 • Toczeń rumieniowaty układowy, LES, SLE

  Toczeń rumieniowaty układowy, LES, SLE (łac. Lupus Erythematosus Systemicus, ang. Systemic Lupus Erythematosus) – choroba autoimmunologiczna. System odpornościowy uszkadza tkanki oraz komórki własnego organizmu. Dochodzi do uszkodzenia skóry, stawów, nerek, serca, płuc, mózgu. Objawami charakterystycznymi są także zaburzenia hematologiczne (cytopenie).

  Czytaj więcej →
 • Tężec (łac. Tetanus) – objawy, leczenie

  Tężec (łac. Tetanus) – ciężka choroba przyranna zwierząt i ludzi. Tężec jest chorobą zakaźną (wywoływana przez czynnik zakaźny), ale niezaraźliwą, ponieważ jej przyczyną są egzotoksyny (o charakterze neurotoksyn) wytwarzane przez laseczki tężca (Clostridium tetani).

  Czytaj więcej →
 • Żółtaczka (icterus)

  Żółtaczka (icterus) – zażółcenie skóry, błon śluzowych i białkówki oczu wskutek nagromadzenia się bilirubiny w surowicy krwi i tkankach organizmu. Prawidłowy poziom bilirubiny w surowicy człowieka wynosi 3,4-17 μmol/l.

  Czytaj więcej →
 • Stomia – inaczej sztuczna przetoka

  Stomia – inaczej sztuczna przetoka. Słowo „stomia” pochodzi z języka greckiego i oznacza „otwór”. Stomia jelitowa, inaczej nazywana sztucznym odbytem jest to sztuczne wyprowadzenie światła jelita (cienkiego lub grubego) poza jamę brzuszną. Umieszcza się ją na przedniej ścianie brzucha, gdzie istnieją odpowiednie warunki do zaopatrzenia w sprzęt stomijny.

  Czytaj więcej →
 • SIRS – objawy

  SIRS to akronim nazwy zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (z ang. Systemic Inflammatory Reaction Syndrome). Objawy pojawiają się niezależnie od związku przyczynowego z zakażeniem.

  Czytaj więcej →
 • Rodzinna polipowatość gruczolakowata (FAP) – objawy, leczenie

  Rodzinna polipowatość gruczolakowata (ang. familial adenomatous polyposis, FAP) – choroba dziedziczna charakteryzująca się licznymi (ponad 100) polipami gruczolakowatymi jelita grubego.

  Czytaj więcej →
 • Wirus Epsteina-Barr (EBV)

  Wirus Epsteina-Barr (EBV), noszący również nazwę ludzkiego herpeswirusa 4 (HHV-4) jest wirusem należącym do rodzaju herpes (podobnie jak m. in. herpes simplex i cytomegalowirus) i jest to jeden z najpowszechniej występujący u ludzi wirus. Większość ludzi przechodzi zakażenie bezobjawowo. Jego nazwa pochodzi od Michaela Epsteina i Yvonne Barr, którzy odkryli go w 1964 roku.

  Czytaj więcej →
 • Zespół Cushinga – objawy, leczenie

  Zespół Cushinga (łac. syndroma Cushing, ang. Cushing’s syndrome) – to zespół objawów chorobowych związanych z występowaniem podwyższonego poziomu kortyzolu (lub innych steroidów nadnerczowych) w surowicy krwi. Najczęstszą przyczyną występowania zespołu Cushinga jest długotrwałe podawanie glikokortykosterydów w leczeniu innych chorób.

  Czytaj więcej →
 • Zaparcie

  Zaparcie (nazwy potoczne: zatwardzenie, obstrukcja) – utrudnione lub zbyt rzadkie oddawanie stolca.

  Czytaj więcej →
 • Skaza krwotoczna

  Skaza krwotoczna – skłonność do krwawień w obrębie tkanek (np. skóry i błon śluzowych), narządów (np. nosa, stawów) oraz układów (np. pokarmowego, moczowo-płciowego, OUN).

  Czytaj więcej →
 • Twardzina, sklerodermia (łac. scleroderma)

  Twardzina, sklerodermia (łac. scleroderma) – rzadka, przewlekła choroba charakteryzującą się stwardnieniem skóry i tkanek w wyniku nadmiernego gromadzenia kolagenu. Choroba jest spowodowana występowaniem przeciwciał przeciw topoizomerazie oraz centromerom (w CREST).

  Czytaj więcej →

Photostream