• Biegunka (łac. diarrhoea) – przyczyny, leczenie

  Biegunka (łac. diarrhoea) – objaw chorobowy polegający na znacznym zwiększeniem liczby wypróżnień w ciągu doby, lub zmianą konsystencji stolca na płynną lub półpłynną. Biegunką określa się również stan, gdy nawet jednorazowo w stolcu pojawia się treść patologiczna, taka jak śluz, ropa lub krew. Biegunce towarzyszy wzmożona perystaltyka jelit i często kurczowe bóle brzucha.

  Czytaj więcej →
 • Hipertermia

  Hipertermia – stan podwyższonej temperatury ciała (powyżej 41 stopni Celsjusza), który wymaga podjęcia kroków ochładzających organizm, w przeciwnym wypadku grozi uszkodzeniem mózgu lub nawet śmiercią.

  Czytaj więcej →
 • Mononukleoza zakaźna (łac. Mononucleosis infectiosa)

  Mononukleoza zakaźna (łac. Mononucleosis infectiosa, inne nazwy: gorączka gruczołowa, angina monocytowa, choroba Pfeiffera, choroba pocałunków) to zakaźna choroba wirusowa występująca najczęściej w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania. Spowodowana jest pierwotną infekcją wirusem Epsteina-Barr (EBV). Istotą choroby jest podlegający samoczynnemu zahamowaniu proces limfoproliferacyjny.

  Czytaj więcej →
 • Szpik kostny (łac. medulla ossium)

  Szpik kostny (łac. medulla ossium) – miękka, silnie ukrwiona, mająca gąbczastą konsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz znajduje się w małych jamkach w obrębie istoty gąbczastej kości. Masa całego szpiku u osoby dorosłej wynosi około 2,5 kg.

  Czytaj więcej →
 • Stwardnienie guzowate (choroba Bourneville’a-Pringle’a)

  Stwardnienie guzowate (choroba Bourneville’a-Pringle’a, łac. sclerosis tuberosa, morbus Bourneville-Pringle, epiloia, dysplasia neurocutanea – dysplazja nerwowo-skórna, ang. tuberous sclerosis, tuberous sclerosis complex, TS, TSC) – rzadka, wielonarządowa choroba uwarunkowana genetycznie, należąca do grupy fakomatoz, powodująca zmiany w nerkach, sercu, gałkach ocznych, mózgu, płucach i skórze, często związana z upośledzeniem umysłowym i padaczką. Stwardnienie guzowate zostało opisane

  Czytaj więcej →
 • Splenomegalia

  Splenomegalia

  Splenomegalia – powiększenie śledziony, zwykle w przebiegu różnych chorób układowych. O splenomegalii mówimy gdy masa narządu przekracza 350 g. Splenomegalia prowadzi często do hipersplenizmu.

  Czytaj więcej →
 • Przeszczepianie narządów, transplantacja (z łac. transplantare)

  Przeszczepianie narządów, transplantacja (z łac. transplantare – szczepić i plantare – sadzić) – przeszczepienie narządu w całości lub części, tkanki lub komórek z jednego ciała na inne (lub w obrębie jednego ciała). Przeszczepianiem narządów zajmuje się medyczna dziedzina naukowa nazywana transplantologią.

  Czytaj więcej →
 • Niesteroidowe leki przeciwzapalne, NLPZ, NSLPZ

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne, NLPZ, NSLPZ (ang. Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, NSAIDs) to szeroka, niejednorodna grupa leków wywierających działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Ich działanie polega na hamowaniu cyklooksygenazy prostaglandynowej (COX). Są nazywane niesteroidowymi z tego względu, że mają strukturę odmienną od innych leków mających właściwości przeciwzapalne – kortykosteroidów.

  Czytaj więcej →
 • Nadczynność tarczycy, hipertyreoza (łac. hyperthyreosis)

  Nadczynność tarczycy, hipertyreoza (łac. hyperthyreosis)

  Nadczynność tarczycy, hipertyreoza (łac. hyperthyreosis lub hyperthyreoidismus) – to stan chorobowy powstały wskutek nadmiernej produkcji hormonów tarczycy.

  Czytaj więcej →
 • Grypa – rodzaje, objawy, leczenie

  Grypa – rodzaje, objawy, leczenie

  Grypa to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem grypy.

  Czytaj więcej →
 • Choroba Chagasa, trypanosomoza amerykańska

  Choroba Chagasa, trypanosomoza amerykańska (łac. tripanosomosis, ang. Chagas disease, American trypanosomiasis) – tropikalna pasożytnicza choroba człowieka i zwierząt, spotykana w obydwu Amerykach, szczególnie w krajach Ameryki Południowej.

  Czytaj więcej →
 • Ludzki wirus niedoboru odporności, HIV

  Ludzki wirus niedoboru odporności, HIV

  Ludzki wirus niedoboru odporności, HIV (ang. human immunodeficiency virus) – wirus z rodzaju lentiwirusów, z rodziny retrowirusów. Atakuje głównie limfocyty T-pomocnicze (limfocyty Th). Wiriony mają budowę kulistą i otoczone są otoczką lipidową, zawierającą liczne białka. Pod osłonką znajduje się płaszcz białkowy czyli kapsyd, kryjący materiał genetyczny wirusa. Wywołuje AIDS.

  Czytaj więcej →
 • Wirus zapalenia wątroby typu B, HBV

  Wirus zapalenia wątroby typu B, HBV

  Wirus zapalenia wątroby typu B, HBV (ang. Hepatitis B Virus) – otoczkowy DNA wirus hepatotropowy i limfotropowy, z rodziny hepadnawirusów. HBV jest przyczyną wirusowego zapalenia wątroby, zwanego kiedyś żółtaczką wszczepienną. Hepatologia Leczeniem zapaleń wątroby zajmują się poradnie zakaźne i hepatologiczne. Błędem jest prowadzenie chorego na WZW przez gastroenterologa czy internistę (skutkuje to najczęściej leczeniem objawowym

  Czytaj więcej →
 • Wirus zapalenia wątroby typu C, HCV

  Wirus zapalenia wątroby typu C, HCV

  Wirus zapalenia wątroby typu C, HCV (z ang. Hepatitis C Virus) – otoczkowy ssRNA-wirus z rodziny Flaviviridae, rodzaju Hepacivirus. Jego średnica wynosi około 60-70 nm.

  Czytaj więcej →
 • Alergia na pleśnie

  Alergia na pleśnie

  Alergię na pleśnie zalicza się do  alergii sezonowych, gdyż występują od wczesnej wiosny do późnej jesieni. W przeciwieństwie do pyłków, pleśń jest aktywna również zimą. Ludzie mogą uczulić się na pewne pleśnie i grzyby wdychając ich zarodniki.

  Czytaj więcej →

Photostream