• Miażdżyca tętnic – rozwój choroby, zapobieganie

  Miażdżyca tętnic (łac. atheromatosis, atherosclerosis) (potoczna nazwa to „skleroza”) jest przewlekłą chorobą, polegającą na zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych w błonie wewnętrznej i środkowej tętnic, głównie w aorcie, tętnicach wieńcowych i mózgowych, rzadziej w tętnicach kończyn. Miażdżyca jest najczęstszą przyczyną stwardnienia tętnic (łac. arteriosclerosis).

  Czytaj więcej →
 • Migotanie przedsionków – objawy, leczenie

  Migotanie przedsionków (ang. atrial fibrillation, AF) – najczęstsze zaburzenie rytmu serca, polegające na nieskoordynowanym pobudzeniu przedsionków serca, któremu może towarzyszyć szybka akcja komór. U podłoża migotania przedsionków leży mechanizm mnogich fal nawrotnych, tzw. mikroreentry. Najczęstszymi czynnikami predysponującymi są: niewydolność serca u osób starszych i wady zastawkowe u osób młodych.

  Czytaj więcej →
 • Nadciśnienie tętnicze – objawy, leczenie, dieta

  Nadciśnienie tętnicze (HA, AH) (łac. hypertonia arterialis) – choroba układu krążenia, która charakteryzuje się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi. Zdecydowana większość (ponad 90%) przypadków nadciśnienia ma charakter pierwotny, tzn. bez znanej somatycznej przyczyny, którą da się usunąć interwencją medyczną.

  Czytaj więcej →
 • Zawał mięśnia sercowego, zawał serca (łac. Infarctus myocardii)

  Zawał mięśnia sercowego (łac. Infarctus myocardii) – ostra, groźna choroba serca w której powstaje obszar martwicy mięśnia sercowego w wyniku jego niedotlenienia. Zawał mięśnia sercowego jest postacią choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego (obok: nagłej śmierci sercowej, dławicy sercowej, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca i tzw. „kardiomiopatii” niedokrwiennej).

  Czytaj więcej →
 • Zator (łac. Embolia)

  Zator (łac. Embolia) – nagłe zamknięcie światła naczynia tętniczego przez czop zatorowy (łac. embolus) będący skrzepliną, urwaną blaszką miażdżycową, cząsteczkami tłuszczu (np. po złamaniach kości), fragmentami tkanki nowotworowej, wodami płodowymi, bakteriami, pasożytami lub banieczkami gazu (zwykle azotu w przebiegu choroby kesonowej). Zator tętnicy końcowej czynnościowo powoduje zawał.

  Czytaj więcej →
 • Transfuzja krwi, przetoczenie krwi

  Transfuzja krwi, przetoczenie krwi – zabieg polegający na przetaczaniu pewnej ilości krwi lub składników krwi. Ma na celu substytucję utraconych składników.

  Czytaj więcej →
 • Nagła śmierć sercowa (łac. mors subita cardialis)

  Nagła śmierć sercowa (łac. mors subita cardialis)

  Nagła śmierć sercowa (łac. mors subita cardialis, ang. sudden cardiac death) – śmierć z przyczyn sercowych, która wystąpiła po nagłej utracie przytomności a objawy poprzedzające zgon pojawiły się nie wcześniej niż przed 60 minutami.

  Czytaj więcej →
 • Nadpłytkowość samoistna (łac. thrombocytosis essentialis)

  Nadpłytkowość samoistna (łac. thrombocytosis essentialis)

  Nadpłytkowość samoistna (łac. thrombocytosis essentialis, ang. essential thrombocytosis) – choroba polegająca na patologicznym wzroście ilości płytek krwi zaliczana do zespołów mieloproliferacyjnych.

  Czytaj więcej →
 • Nadciśnienie wrotne – objawy, leczenie

  Nadciśnienie wrotne – objawy, leczenie

  Nadciśnienie wrotne – zwiększenie ciśnienia w żyle wrotnej powyżej 13 mm Hg (>1,7 kPa). Jest najczęstszym powikłaniem marskości wątroby.

  Czytaj więcej →
 • Badanie biochemiczne krwi

  Badanie biochemiczne krwi

  Morfologia krwi służy ocenie składników komórkowych krwi, natomiast biochemia krwi obejmuje badanie składników osocza. Dostarcza ona nam, a w szczególności lekarzom, wiele cennych informacji i wskazówek ułatwiających postawienie właściwej diagnozy.

  Czytaj więcej →
 • Morfologia krwi, pobieranie krwi i jej badanie

  Krew jest rodzajem płynnej tkanki łącznej. W organizmie przeciętnego, zdrowego człowieka jest jej około 5-5,5 litrów. Krew możemy podzielić na osocze i elementy morfotyczne. W skład osocza wchodzi przede wszystkim woda, która stanowi aż 92% całego osocza, oraz rozpuszczone w niej składniki. Należą do nich: białka osocza (albuminy, globuliny, fibrynogen), lipoproteiny (odpowiedzialne za transport lipidów),

  Czytaj więcej →
 • Ostra i przewlekła niewydolność serca

  Ostra i przewlekła niewydolność serca

  Ostra niewydolność serca może być skutkiem upośledzenia funkcji skurczowej lub rozkurczowej serca, często jednak jest to dysfunkcja mieszana…

  Czytaj więcej →
 • Czym jest zakrzepica

  Czym jest zakrzepica

  W Polsce zakrzepicę diagnozuje się rocznie u 150 tysięcy pacjentów. Zakrzepica to choroba bardzo podstępna, tym trudniejsza do zdiagnozowania, że często atakuje organizm nie dając żadnych znaków swego istnienia. Pomimo tego, że choroba ta przebiega często bezobjawowo jest ona bardzo groźna. Gdy zaatakuje potrafi uśmiercić człowieka w zaledwie kilka sekund!

  Czytaj więcej →
 • Krwotoki i zranienia – pierwsza pomoc

  Krwotoki i zranienia – pierwsza pomoc

  Aseptyka – niedopuszczenie zarazków do rany np. poprzez stosowanie jałowego opatrunku Antyseptyka – usunięcie lub neutralizacja zarazków, które dostały się do rany lub jej okolic np. poprzez przemycie rany wodą utlenioną

  Czytaj więcej →
 • Arytmie, czyli zaburzenia rytmu serca – leczenie

  Arytmie, czyli zaburzenia rytmu serca – leczenie

  Najprościej i najogólniej mówiąc, arytmie są to zaburzenia prawidłowej czynności skurczowej serca. Generalnie arytmie można podzielić na dwie duże grupy. Pierwsza grupa zaburzeń spowodowana jest nadmierną pobudliwość mięśnia sercowego, co powoduje przyspieszenie akcji serca oraz powstawanie dodatkowych skurczów (tachyarytmie). Druga grupa zaburzeń spowodowana jest upośledzeniem funkcji węzła zatokowo-przedsionkowego lub blokami przewodzenia pobudzeń w mięśniu sercowym,

  Czytaj więcej →

Photostream