• Zespół Arnolda-Chiariego (malformacja Arnolda-Chiariego) – objawy

  Zespół Arnolda-Chiariego (malformacja Arnolda-Chiariego, ang. Arnold-Chiari malformation, Chiari malformation, ACM, CM) – malformacja mózgowia polegająca na przemieszczeniu struktur tyłomózgowia do kanału kręgowego. Może współistnieć z przepukliną oponowo-rdzeniową.

  Czytaj więcej →
 • Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) – objawy, leczenie

  Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) – choroba, u której podłoża leży demielinizacja włókien nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego (powstawanie tzw. blaszek – plaque). Choroba pojawia się najczęściej między 2 a 3 dekadą życia. Jej częstość występowania szacuje się na 30 do 100 na 100 tys. osób. Charakterystyczna jest dysproporcja geograficzna częstości występowania

  Czytaj więcej →
 • Pląsawica Huntingtona (choroba Huntingtona, HD) – objawy, leczenie

  Pląsawica Huntingtona (choroba Huntingtona, łac. chorea chronica hereditaria progressiva, ang. Huntington disease, chorea progressiva maior, HD) – choroba genetyczna, atakująca ośrodkowy układ nerwowy. Objawami choroby są niekontrolowane ruchy oraz otępienie. Nasilenie objawów postępuje w czasie. Pląsawica Huntingtona dziedziczona jest autosomalnie dominująco. Pląsawica Huntingtona występuje w Polsce z częstością 1 na 15.000 osób.

  Czytaj więcej →
 • Padaczka, epilepsja – rodzaje, leczenie

  Padaczka (inaczej epilepsja bądź też choroba św. Walentego) – choroba o złożonej, różnej etiologii cechująca się pojawianiem napadów padaczkowych. Napad padaczkowy zaś jest wyrazem przejściowych zaburzeń czynności mózgu polegających na nadmiernych i gwałtownych, samorzutnych wyładowaniach bioelektrycznych w komórkach nerwowych.

  Czytaj więcej →
 • Neuralgia nerwu trójdzielnego (Tic Douloureux) – leczenie

  Neuralgia nerwu trójdzielnego (Tic Douloureux) – jest nerwobólem jednej lub więcej gałęzi nerwu trójdzielnego, który jest V nerwem czaszkowym. Klasyczna neuralgia trójdzielna jest jednostronna i charakteryzuje się krótkotrwałymi, nagłymi napadami bólu w obrębie zakresu unerwienia jednej lub więcej gałązek nerwu, występującymi samoistnie lub po podrażnieniu tzw. stref spustowych.

  Czytaj więcej →
 • Choroba Friedreicha, FRDA1 (ataksja Friedreicha)

  Choroba Friedreicha, FRDA1 (ataksja Friedreicha, bezład Friedreicha, dziedziczna ataksja rdzeniowa) – choroba o podłożu genetycznym, dziedziczona w sposób autosomalnie recesywny, która prowadzi do postępującego zwyrodnienia niektórych części układu nerwowego a także mięśnia sercowego. Po raz pierwszy opisana przez niemieckiego lekarza Nikolausa Friedreicha w 1863 roku.

  Czytaj więcej →
 • Choroba Heinego-Medina (poliomyelitis)

  Choroba Heinego-Medina (poliomyelitis, wirusowe zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego, H14) — wirusowa choroba zakaźna wywoływana przez wirus polio (wirus zapalenia rogów przednich rdzenia kręgowego). Nazwa tej choroby wywodzi się od nazwisk dwóch uczonych, którzy pierwsi tę chorobę opisali: Jakob Heine i Karl Oskar Medin w roku 1840. Do XIX w. występowała sporadycznie, później nastąpiła pandemia,

  Czytaj więcej →
 • Padaczka – co Polacy wiedzą o padaczce ?

  Padaczka – co Polacy wiedzą o padaczce ?

  W Polsce żyje ok. 400 tysięcy ludzi chorych na padaczkę. Co roku zapada na nią 40-70 osób na każde 100 tysięcy. W 6 przypadkach na 10 nie znamy przyczyny choroby. Na padaczkę może zachorować każdy i w każdym wieku. Czy w związku z tym nie powinniśmy wiedzieć co to za choroba?

  Czytaj więcej →

Photostream