• Astygmatyzm – wada wzroku

  Astygmatyzm – wada wzroku (soczewki lub rogówki oka) cechująca się zaburzoną sferycznością (kulistością) oka. Elementy optyczne zdrowego narządu wzroku zawsze są wycinkiem sfery. Jeżeli oko ma większą szerokość niż wysokość, to soczewka i rogówka zamiast skupiać światło w okrągłym obszarze siatkówki, będzie tworzyć obraz rozmazany w jednym z kierunków.

  Czytaj więcej →
 • Oczopląs (łac. nystagmus)

  Oczopląs (łac. nystagmus) – objaw wrodzony lub wywołany niektórymi chorobami lub lekami, polegający na mimowolnych, rytmicznych oscylacjach gałek ocznych w płaszczyźnie poziomej lub elipsoidalnej, które występują w następstwie fizjologicznego lub patologicznego pobudzenia komórek receptorowych narządu przedsionkowego.

  Czytaj więcej →
 • Zaćma (katarakta – łac. cataracta) – rodzaje, objawy, leczenie

  Zaćma (katarakta – łac. cataracta) – choroba oczu prowadząca do zmętnienia soczewki, jest jedną z przyczyn ślepoty, występuje głównie u osób starszych po 60 roku życia.

  Czytaj więcej →
 • Krótkowzroczność (miopia – gr. myopia)

  Krótkowzroczność (miopia – gr. myopia) jest jedną z najczęściej spotykanych wad refrakcyjnych wzroku polegającą na tym, że oko (soczewka oka) nieprawidłowo skupia promienie świetlne. W akomodującym oku zdrowym ogniskowane są one na siatkówce, w nieakomodującym oku krótkowzrocznym ogniskowane są przed siatkówką.

  Czytaj więcej →
 • Ślepota śnieżna

  Ślepota śnieżna – oparzenie siatkówki oka w okolicy plamki żółtej, spowodowane działaniem promieni światła widzialnego w połączeniu ze światłem ultrafioletowym. Podobna sytuacja może dotyczyć nabłonka przedniego rogówki. Uszkodzenie tej części oka przynosi dolegliwości bólowe.

  Czytaj więcej →
 • Ślepota

  Ślepota – całkowite lub znaczne zaburzenie widzenia. Ślepota może być spowodowana wadami oka lub chorobami i uszkodzeniami natury neurologicznej lub mechanicznej. Zaburzenie to może mieć charakter nabyty (np. w wyniku uszkodzenia oczu) lub wrodzony (jako niedorozwój oka będącego narządem wzroku).

  Czytaj więcej →
 • Ślepota barw (Achromatopsja)

  Ślepota barw – zwana też zaburzeniem rozpoznawania barw (często ogólnie i mylnie nazywana daltonizmem), u ludzi jest niezdolnością do spostrzegania różnic pomiędzy niektórymi lub wszystkimi barwami, które normalnie są dostrzegane przez ludzi. Ślepota barw jest zazwyczaj wadą wrodzoną, uwarunkowaną genetycznie, dziedziczoną recesywnie w sprzężeniu z chromosomem X. Z tego też powodu znacznie częściej dotyczy mężczyzn

  Czytaj więcej →
 • Nadwzroczność (dalekowzroczność, łac. hyperopia)

  Nadwzroczność (popularnie: dalekowzroczność, łac. hyperopia) jest drugą obok krótkowzroczności najczęściej spotykaną wadą refrakcyjną wzroku. Jest wynikiem zbyt małych rozmiarów przednio-tylnych oka (zbyt krótką gałką oczną) w stosunku do jego siły łamiącej lub niewystarczającą siłą łamiącą układu optycznego oka (np. zbyt płaską rogówką) w stosunku do jego długości.

  Czytaj więcej →
 • Rogówka (łac. cornea) – budowa

  Rogówka (łac. cornea) – wypukła zewnętrzna warstwa gałki ocznej, w jej przedniej części. Za rogówką znajduje się ciecz wodnista a za nią soczewka. Rogówka nie jest unaczyniona. Odżywia się dzięki dyfuzji – przez łzy i ciecz wodniastą gałki ocznej. Posiada dużo zakończeń bólowych, włókien bezrdzennych.

  Czytaj więcej →
 • Siatkówka (łac. retina) – budowa

  Siatkówka (łac. retina) – jeden z elementów budowy oka, rodzaj błony wewnątrz gałki ocznej, na tylnej jej powierzchni.

  Czytaj więcej →
 • Soczewka kontaktowa

  Soczewka kontaktowa (znana też pod nazwą szkło kontaktowe) – soczewka umieszczana bezpośrednio na rogówce oka. Służy do korygowania wad wzroku, pełni funkcje opatrunkowe lub kosmetyczne (np. zmiana koloru oczu).

  Czytaj więcej →
 • Zapalenie spojówek (łac. conjunctivitis)

  Zapalenie spojówek (łac. conjunctivitis) – zespół objawów chorobowych charakteryzujący się przekrwieniem spojówek (tzw.”czerwone oko”) , wrażeniem ciała obcego pod powieką, łzawieniem, światłowstrętem i zbieraniem się wydzieliny w worku spojówkowym.

  Czytaj więcej →
 • Zez (gr. Strabismus) – rodzaje, leczenie

  Zez (gr. Strabismus, z Greki: στραβισμός strabismos, od στραβίζειν strabizein „mrużyć,” od στραβός strabos „mrużenie, zmrużone-oko”)) jest wadą oczu objawiającą się osłabieniem mięśni ocznych, co powoduje zmianę kąta patrzenia jednego oka względem drugiego. Efektem zeza jest zaburzenie widzenia stereoskopowego.

  Czytaj więcej →
 • Stożek rogówki (keratoconus) – objawy, leczenie

  Stożek rogówki (keratoconus gr. kerato – róg, łac. conus – stożek) – degeneracyjna, niezapalna choroba rogówki oka, której przebieg charakteryzują zmiany w strukturze rogówki prowadzące do jej ścieńczenia i nadmiernego uwypuklenia. W wyniku choroby krzywizna rogówki przybiera odbiegający od normalnego stożkowaty kształt. Stożek rogówki może prowadzić do znacznego zaburzenia wzroku.

  Czytaj więcej →
 • Pies towarzyszący, pies opiekun

  Pies towarzyszący, pies opiekun (assistance dog, service dog) – pies specjalnie szkolony w celu pomocy osobom niepełnosprawnym.

  Czytaj więcej →

Photostream