• Schizofrenia – objawy, leczenie

  Schizofrenia (gr. σχίζειν, schizein, „rozszczepić” i gr. φρήν, φρεν-, phrēn, phren-, „umysł”, rzadziej stosowana nazwa – choroba Bleulera, łac.Morbus Bleuleri, w skrócie MB) – zaburzenie psychiczne zaliczane do grupy psychoz endogennych. Objawia się upośledzeniem postrzegania lub wyrażania rzeczywistości, najczęściej pod postacią omamów słuchowych, paranoidalnych lub dziwacznych urojeń albo zaburzeniami mowy i myślenia, co powoduje znaczącą

  Czytaj więcej →
 • Bulimia – rodzaje, objawy

  Bulimia – żarłoczność psychiczna, chorobliwe objadanie się.

  Czytaj więcej →
 • Majaczenie, zespół majaczeniowy, delirium, halucynacje, omamy.

  Majaczenie, zespół majaczeniowy, delirium – zespół zaburzeń świadomości, któremu towarzyszą iluzje, omamy wzrokowe, słuchowe, dotykowe i inne oraz lęk i pobudzenie psychomotoryczne, zaburzenia snu, przy czym objawy te nasilają się często wieczorem i nocą. Omamy układać się mogą w niezwykle żywe wizje przypominające film, którym towarzyszą urojenia „dziania się” (tzn. chory ma poczucie uczestnictwa w

  Czytaj więcej →
 • Fobia (nowołac. phobia – stany lęku u neuropatów) – rodzaje, leczenie

  Fobia (nowołac. phobia „stany lęku u neuropatów”, z gr. φόβος phóbos „strach, lęk”) to zaburzenie nerwicowe, którego objawem osiowym jest uporczywy lęk przed różnymi określonymi sytuacjami, zjawiskami lub przedmiotami, związany z unikaniem sytuacji wywołujących go i utrudnieniem funkcjonowania w społeczeństwie. Fobie wywołane są przez pewne sytuacje lub obiekty zewnętrzne wobec osoby przeżywającej lęk, które obiektywnie

  Czytaj więcej →
 • Leczenie uzależnień od narkotyków, alkoholu

  Leczenie uzależnień – proces terapeutyczny mający na celu reedukację i resocjalizację jednostki uzależnionej. Ma w konsekwencji prowadzić do zaprzestania lub zmniejszenie częstotliwości przyjmowania substancji psychoaktywnych, redukcji szkód, powrotu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie tych jednostek, które wykazywały na tym polu dysfunkcję. Stosowany zazwyczaj wobec osób mających problem ze szkodliwym, nałogowym nadużywaniem środków psychoaktywnych.

  Czytaj więcej →
 • Majaczenie, zespół majaczeniowy, delirium

  Majaczenie, zespół majaczeniowy, delirium – zespół zaburzeń świadomości, któremu towarzyszą iluzje, omamy wzrokowe, słuchowe, dotykowe i inne oraz lęk i pobudzenie psychomotoryczne, zaburzenia snu, przy czym objawy te nasilają się często wieczorem i nocą.

  Czytaj więcej →
 • Bezsenność (łac. Insomnia) – rodzaje, leczenie

  Bezsenność (łac. Insomnia) – subiektywne zaburzenia związane z trudnościami w zasypianiu, kontynuowaniu snu, wczesnym budzeniem się, snem przerywanym lub snem nieregenerującym.

  Czytaj więcej →
 • Uzależnienia – rodzaje, leczenie

  Uzależnienie – nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. W praktyce określenie to posiada kilka znaczeń.

  Czytaj więcej →
 • Tanoreksja

  Tanoreksja (z ang. ‚to tan’ = ‚opalać się’) – uzależnienie, polegające na ciągłej chęci bycia opalonym. Tanorektycy odczuwają potrzebę częstego przebywania na słońcu lub w solarium. Osoby uzależnione od opalania mają ciągłe uczucie, że są blade czyli – w ich rozumieniu – mało atrakcyjne, podczas, gdy ich skóra może być wyróżniająco opalona.

  Czytaj więcej →

Photostream