• Choroby układu oddechowego

  Choroby układu oddechowego – są to wszystkie schorzenia obejmujące drogi oddechowe lub z nimi związane.  Fizjologicznie dzieli się je na choroby:

  • obstrukcyjne (związane ze zmniejszonym przepływem powietrza w płucach) oraz
  • restrykcyjne (takie, które powodują zmniejszenie pojemności czynnościowej płuc).

  Podział anatomiczny wyróżnia choroby górnego i dolnego odcinka układu oddechowego, a także śródmiąższowe i naczyniowe choroby płucne.

  Najczęściej występujące choroby układu oddechowego:

  • choroby infekcyjne
   • nieżyt nosa
   • przeziębienie
   • zapalenie migdałków podniebiennych
   • zapalenie zatok przynosowych
   • zapalenie krtani i zapalenie tchawicy
   • zapalenie oskrzeli
   • zapalenie płuc
   • zapalenie opłucnej
   • gruźlica
   • grypa
   • angina
   • choroba legionistów
  • choroby nowotworowe
   • raki jamy ustnej (rak języka, ślinianki)
   • rak krtani
   • nowotwory płuc
    • rak oskrzela (drobnokomórkowy i niedrobnokomórkowy)
    • rakowiak
    • śródbłoniak opłucnej
  • choroby zawodowe
   • azbestoza
   • pylica płuc
  • inne
   • alergia oddechowa
   • astma oskrzelowa
   • katar sienny
   • odma opłucnowa
   • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP)
   • SARS
   • ptasia grypa
   • limfangioleiomiomatoza
   • zespół bezdechu śródsennego

   

  Skomentuj →

Photostream