• Neuralgia nerwu trójdzielnego (Tic Douloureux) – leczenie

  Neuralgia nerwu trójdzielnego (Tic Douloureux) – jest nerwobólem jednej lub więcej gałęzi nerwu trójdzielnego, który jest V nerwem czaszkowym. Klasyczna neuralgia trójdzielna jest jednostronna i charakteryzuje się krótkotrwałymi, nagłymi napadami bólu w obrębie zakresu unerwienia jednej lub więcej gałązek nerwu, występującymi samoistnie lub po podrażnieniu tzw. stref spustowych.

  Historia

  Pierwszy opis neuralgii trójdzielnej przedstawił Lock w 1677 roku. W 1900 roku Harvey Cushing przedstawił metodę leczenia neuralgii przez ablację zwoju Gassera.

  Epidemiologia

  Neuralgia trójdzielna jest rzadką chorobą: jej częstość w populacji szacuje się na 1:15.000. W większości przypadków rozpoznawana jest około 40. roku życia, chociaż donoszono również o przypadkach nerwobólu nerwu V u dzieci.

  Obraz kliniczny

  Wiodącym objawem są napady bólu w obrębie połowy twarzy, w zakresie unerwienia nerwu V. Początek bólu jest nagły, a czas trwania wynosi od kilku sekund do maksymalnie 2 minut. Choroba ma charakter przewlekły, przebiega z okresami zaostrzeń i remisji.

  Różnicowanie

  W diagnostyce różnicowej neuralgii trójdzielnej powinno się uwzględnić:

  • stwardnienie rozsiane
  • tętniak tętnicy podstawnej mózgu
  • guzy kąta mostowo-móżdżkowego
  • konflikt naczyniowo-nerwowy
  • zawał pnia mózgu
  • jamistość opuszki.

  Leczenie

  Możliwości lecznicze neuralgii obejmują:

  • farmakoterapię: lekiem z wyboru jest karbamazepina, inne stosowane leki to okskarbazepina, fenytoina, kwas walproinowy, topiramat, lamotrygina, gabapentyna, baklofen, klonazepam
  • leczenie operacyjne: blokady gałązek nerwu, mikrochirurgiczne odbarczenie korzenia nerwu w przypadku konfliktu naczyniowo-nerwowego; stereotaktyczne zniszczenie przy pomocy promieni gamma.

   

  Skomentuj →

Photostream