• Pies towarzyszący, pies opiekun

  Pies towarzyszący, pies opiekun (assistance dog, service dog) – pies specjalnie szkolony w celu pomocy osobom niepełnosprawnym.

  • Pies przewodnik (guide dog, „seeing eye dog”, chien guide d’aveugle): pies szkolony na przewodnika dla niewidomego lub niedowidzącego.
  • Pies dla niesłyszącego (hearing dog, „hearing ear dog”): pies szkolony w kierunku rozpoznawania odgłosów domowych i wskazywania ich niesłyszącemu lub niedosłyszącemu.

  Specjalnie szkolony jest

  • pies opiekun, który reaguje w przypadku ataku choroby, lub innych przypadkach medycznych – włączy alarm, sprowadzi do chorego inną osobę, lub ostrzega o zbliżającym się ataku choroby (stwierdzono, że psy wyczuwają np. zbliżający się atak epilepsji).

  pies przewodnikTypowe zadania wykonywane przez psa towarzyszącego to wyszukiwanie i podawanie przedmiotów, naciskanie przycisków, pociąganie za klamki, sygnalizowanie stanów zagrożenia itp.

  Zadania wykonywane przez psa dla niesłyszących polegają na reagowaniu i doprowadzaniu osoby do źródeł dźwięków takich jak dzwonek do drzwi, telefon, zegar do gotowania, sygnał wzywania pomocy, płacz dziecka, budzik. Psy dźwiękach alarmujących o niebezpieczeństwie, takich jak alarm dymowy, pożarowy, o obecności tlenku węgla.

  Psy selekcjonowane do asystowania niepełnosprawnym muszą wykazywać chęć współpracy z człowiekiem, być zrównoważone, nieagresywne, pozbawione skłonności do dominacji, muszą również umieć przez dłuższą chwilę skupić uwagę na jednej rzeczy. Nie mogą być lękliwe i zbytnio indywidualne.

  Szkolenie rozpoczyna się w wieku 10-12 miesięcy i trwa pół roku. Potem odbywa się szkolenie wraz z niepełnosprawnym, dla uwzględnienia jego indywidualnych potrzeb.

  Szkoleniem psów zajmują się organizacje skupione w Assistance Dogs Europe

   

  Skomentuj →

Photostream