• Niedokrwistość, anemia (łac. anaemia) – rodzaje, objawy, leczenie

  lekarz Dominika Paradowska z onko-med.pl

  Niedokrwistość, potocznie nazywana anemią (łac. anaemia) – zespół objawów chorobowych, który polega na stwierdzeniu niższych od normy wartości hemoglobiny, erytrocytów i ich następstw.

  Niedokrwistość rzekoma – względne obniżenie Hb i hematokrytu poprzez zwiększenie objętości osocza w przypadku przewodnienia i u ciężarnych.

  Chorobami krwi zajmuje się hematologia.

  Podział niedokrwistości

  Niedokrwistości dzielimy na trzy grupy:

   

  • Niedokrwistości spowodowane utratą krwi
  • Niedokrwistości będące wynikiem upośledzonego wytwarzania erytrocytów:
  • niedoborowe
  • hipoplastyczne
  • aplastyczne
  • dysplastyczne
  • Niedokrwistości związane ze skróconym czasem życia erytrocytów
  • zespół hemolityczny wrodzony
  • zespół hemolityczny nabyty
  • zespół hemolityczny mieszany

   

  Niedokrwistości pokrwotoczne

  Niedokrwistości pokrwotoczne dzielimy na:

  • niedokrwistości pokrwotoczne ostre
  • niedokrwistości pokrwotoczne przewlekłe

  Objawy zależą od ilości utraconej krwi, są to przede wszystkim:

  • bladość powłok skórnych
  • utrata przytomności
  • niskie ciśnienie krwi
  • tachykardia
  • bóle zamostkowe

  Niedokrwistości niedoborowe

  Są to niedokrwistości, w których do upośledzonego wytwarzania erytrocytów dochodzi z powodu niewystarczającej podaży substancji potrzebnych w procesie erytropoezy. Spośród niedokrwistości niedoborowych wyróżniamy:

  • niedokrwistość z niedoboru żelaza
  • niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego
  • niedokrwistość z niedoboru witaminy B12
  • niedokrwistość z niedoboru miedzi

  Niedokrwistości z niedoboru żelaza

  Niedokrwistość z niedoboru żelaza (łac. anaemia sideropenica) – niedokrwistość sideropeniczna. Występuje najczęściej u niemowląt między 6-18 miesiącem życia. Przyczyną niedoboru żelaza jest niedostateczne zaopatrzenie organizmu w ten pierwiastek przy zwiększonym jego zapotrzebowaniu. Do najczęstszych przyczyn niedoboru zaliczamy:

  • zmniejszone zapasy w życiu płodowym
  • wcześniaki, noworodki niekarmione mlekiem matki
  • zaburzenia wchłaniania
  • szybki rozwój

  U dorosłych niedokrwistości z niedoboru żelaza mogą być skutkiem przewlekłego krwawienia, stymulującego szpik do zwiększenia tempa erytropoezy doprowadzając do wyczerpania ustrojowych zapasów żelaza. U kobiet jedną z najczęstszych przyczyn są obfite krwawienia miesięczne. U kobiet po menopauzie i u mężczyzn w piątej dekadzie życia i starszych częstą przyczyną przewlekłego krwawienia mogą być zmiany dysplastyczne w obrębie układu pokarmowego (polipy jelita grubego, nowotwór jelita grubego). Innym częstym miejscem krwawienia są owrzodzenia żołądka i dwunastnicy. Również w tym przypadku należy wykluczyć obecność zmiany o charakterze nowotworowym.


  Objawy:

  • spaczony, wybiórczy apetyt (np. na glinę, krochmal, kredę), niekiedy wyprzedza niedokrwistość
  • bladość skóry śluzówek i spojówek
  • szorstkość skóry
  • zanik brodawek
  • ból, pieczenie i wygładzenie języka
  • zajady w kącikach ust
  • pieczenie w jamie ustnej i przełyku
  • łamliwość włosów i paznokci
  • osłabienie


  Podział niedoboru żelaza:

   

  • utajony – może być spadek ferrytyny, żelazo w szpiku spada
  • jawny – ferrytyna ↓↓, Fe ↓, żelazo w szpiku ↓, natomiast wzrasta: transferyna i rozpuszczalny receptor dla transferyny, Hb i MCV – w normie
  • jawny z niedokrwistością – tak jak w jawnej, lecz większe wartości spadku/wzrostu oraz dołącza się spadek Hb i MCV

   

  Niedokrwistości megaloblastyczne

  Występuje wtedy gdy erytrocyty są większe niż prawidłowe. Najczęstszymi przyczynami są:

  • niedobór witaminy B12 (kobalamina)
  • niedobór kwasu foliowego

  Objawy:

  • bladość z odcieniem słomkowym
  • duszność
  • osłabienie
  • zapalenie błony śluzowej żołądka
  • piekący, czerwony język
  • objawy neurologiczne (tylko w przypadku niedoboru witaminy B12)
  • mała ruchliwość

  Niedokrwistość hipoplastyczna

  Następuje zmniejszona produkcja składników morfotycznych krwi: głównie krwinek czerwonych ale też granulocytów i płytek krwi, z powodu postępującego zaniku tłuszczowego szpiku.

  Niedokrwistość aplastyczna

  Aplazja szpiku wynika ze zwiększenia użycia (także niektórych leków) i obecności środków chemicznych oraz toksycznych w życiu człowieka. Charakteryzuje się występowaniem we krwi erytrocytów o prawidłowej budowie i zawartości hemoglobiny, lecz stopniowo w coraz mniejszej liczbie. Niedokrwistość aplastyczna spowodowana jest najczęściej naświetlaniem szpiku kostnego promieniami X lub Gamma, oraz toksycznym uszkodzeniem szpiku przez jady bakteryjne i substancje chemiczne.

  Objawy:

  • wybroczyny, sińce
  • krwawienia z nosa, krwotoki
  • czasami stany zapalne jamy ustnej lub migdałków
  • podatność na infekcje


  Niedokrwistość hemolityczna

  Spowodowana jest skróceniem czasu życia erytrocytów, co powoduje zmniejszenie ich ilości we krwi. Prawidłowo etrocyt żyje 100-120 dni, w stanie hemolitycznym – ok. 50 dni. Występuje podczas nasilenia hemolizy (np. w wyniku hipersplenizmu) i osłabienia zdolności kompensacyjnej szpiku.


  Niedokrwistości syderoblastyczne

  Przyczyny:

  • czynniki wewnątrzkrwinkowe
   • defekty błony erytrocytów
   • defekty enzymów tych krwinek
   • zaburzenia tworzenia hemoglobiny
  • czynniki zewnątrzkrwinkowe
   • obce przeciwciała
   • własne przeciwciała
   • leki
   • choroby zakaźne
   • czynniki chemiczne
   • czynniki fizyczne


  Objawy:

  • bladość
  • duszność
  • osłabienie
  • żółtaczka
  • powiększenie śledziony
  • kamica żółciowa


  Wrodzone niedokrwistości hemolityczne

  Przyczyny:

  • sferocytoza wrodzona
  • owalocytoza
  • hemoglobinopatia
  • talasemia
  • niedobór enzymów glikolitycznych
  • eliptocytoza
  • wrodzona żółtaczka hemolityczna

  Nabyte niedokrwistości hemolityczne

  Przyczyny:

  • hemoglobinuria
  • zakażenia paciorkowcem hemolizującym, gronkowcem, pneumokokami, pałeczką okrężnicy lub salmonellą
  • zakażenia wirusowe (grypa typu A, mononukleoza zakaźna, wirusowe zapalenie płuc) mogą powodować powstanie zespołu hemolitycznego

  Hemoglobinopatie

  Choroby spowodowane nieprawidłową budową hemoglobiny, np. anemia sierpowata, talasemie.

  Niedokrwistość chorób przewlekłych

  ACD – anaemia of chronic disease

  Jest to niedokrwistość występująca u chorych z pobudzeniem układu immunologicznego związanym z procesem zapalnym (dokładniej – na skutek działania cytokin), która charakteryzuje się zmniejszoną produkcją erytrocytów, małą liczbą retikulocytów, małym stężeniem Fe i transferyny, ale zwiększonym stężeniem ferrytyny. Druga co do częstości występowania po niedokrwistości z niedoboru żelaza.

  Przyczyny

  • przewlekłe zakażenia bakteryjne, pasożytnicze i grzybicze (np. gruźlica, przewlekłe zakażenie dróg moczowych)
  • nowotwory złośliwe (CRA – cancer related anaemia)
  • choroby z autoimmunizacji – reumatoidalne zapalenie stawów, SLE, układowe zapalenie naczyń

  Patogeneza

  Cytokiny (głównie IL-1, TNFα, IFNγ) osłabiają erytropoezę przez hamowanie proliferacji prekursorów krwinek czerwonych i jednocześnie pobudzenie ich apoptozy oraz zmniejszenie ekspresji genów EPO i jej receptora, a także zmniejszenie udostępniania żelaza dla krwiotworzenia, m.in. przez indukcję hepcydyny – hamuje wchłanianie żelaza w dwunastnicy i uwalnianie żelaza z makrofagów.

  Objawy kliniczne

  • pojawia się w klika miesięcy po ujawnieniu choroby podstawowej
  • ogólne objawy niedokrwistości
  • objawy związane z chorobą podstawową

  Nieprawidłowości w badaniach pomocniczych

  • Badania morfologiczne
   • niedokrwistość normocytowa, mogą występować mikrocyty, normochromiczne (stężenie Hb zwykle >9g/dl)
   • mała liczba retikulocytów
   • przyśpieszone OB
   • zwiększone stężenie cytokin i białek ostrej fazy
   • małe stężenie żelaza
   • zmniejszone stężenie transferyny i TIBC w surowicy
   • wzrost stężenia ferrytyny
  • Szpik
   • prawidłowa lub zwiększona ilość złogów żelaza – zwłaszcza w makrofagach

  Leczenie

  • dążenie do wyleczenia choroby podstawowej

  Przy ciężkiej niedokrwistości:

  • przetoczenia koncentratu krwinek czerwonych
  • cząsteczki pobudzające erytropoezę np. erytropoetyna s.c. przez 2-3miesiące 3 razy w tygodniu
  • preparaty żelaza tylko z erytropoetyną

  Docelowe stężenie Hb wynosi 12 g/dl.

   

  Skomentuj →

Photostream