• Opis zabiegu operacyjnego – alloplastyka całkowita cementowa stawu kolanowego

  Przedstawiamy poniżej profesjonalny (sporządzony przez operatora) opis zabiegu artroskopii stawu kolanowego z rekonstrukcją więzadła ACL.

  rehabilitacja w Krakowie - sport-med KrakówW księdze operacyjnej określa się takie dane, jak :

  1.Imię i nazwisko pacjenta, PESEL / data urodzenia, nr porządkowy pacjenta
  2.Zespół wykonujący operację
  3.Zespół anestezjologiczny i instrumentariuszk(i)
  4.Rodzaj znieczulenia, tutaj:

  • monitorowanie przyrządowe (chodzi o monitorowanie odpowiednimi przyrządami funkcji życiowych pacjenta – akcji serca, ciśnienia, oddechów)
  • znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe
  • znieczulenie podpajęczynówkowe

  5.Rozpoznanie przedoperacyjne (tutaj: choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego lewego)
  6.Rodzaj zabiegu: alloplastyka całkowita cementowa stawu kolanowego lewego sposobem PFC
  sigma (istnieją również inne rodzaje (firmy) endoprotezy. Oznaczenie „cementowa” określa
  nie rodzaj materiału, z którego jest wykonana endoproteza, a jedynie sposób mocowania
     endoprotezy do kości. Cement kostnu mocuje metalową endoprotezę do kości, zapewniając
  jej stabilne położenie na wiele lat)
  7.Opis zabiegu
  8.Rozpoznanie pooperacyjne

  OPIS ZABIEGU :

  Kończyna dolna lewa:

  1.Zabieg w niedokrwieniu. (oznacza, że na kończynę dolną zostaje założona opaska Esmarcha, czyli mankiet pompowany do odpowiednio wysokiego ciśnienia, uniemożliwiający dopływ krwi do kończyny. Zapobiega to nadmiernemu krwawieniu śródoperacyjnemu. Zaciśnięty mankiet można utrzymać do ok. 2 godzin.) Cięcie skórne proste nadrzepkowe. Dojście do kolana parapatellarne przyśrodkowe. Odsłonięto okolicę stawu. Wykonano synowektomię i heliektomię, opracowano rzepkę (czyli usunięcie osteofitów z brzegów rzepki, które mogły być przyczyną dolegliwości bólowych stawu.) Docięto powierzchnie stawowe zgodnie z techniką PFC i przymiarami (jest to zasadnicza część zabiegu, polegająca na starannym i dokładnym docięciu specjalną piłą kostną powierzchni stawowej kości udowej i piszczelowej tak, aby można było na nich zamontowac elementy endoprotezy): udo nr 3, piszczel nr 3, z zachowaniem PCL (posteriori Crucial Ligament, czyli więzadło krzyżowe tylne. Istnieją też metody bez zachowania więzadła, które w trakcie zabiegu zostaje usunięte.) Kontrola stabilności na próbnych elementach (przed ostatecznym zamontowaniem właściwych elementów), ruchomość pełna, staw stabilny, balans więzadłowy prawidłowy, trakcja rzepki prawidłowa. Wcementowano odpowiednie elementy endoprotezy. Założono wkładkę polietylenową nr 12,5. Ruchomość kolana i stabilizacja prawidłowe, balans więzadłowy prawidłowy. (Zwolnienie mankietu – opaski Esmarcha – krew napływa do kończyny powodując krwawienie do pola operacyjnego.) Hemostaza (zatrzymanie krwawienia). Dreny Redona (gumowe rurki odprowadzające gromadzącą się w stawie kolanowym krew na zewnątrz, do odpowiednich zbiorniczków). Szwy warstwowe. Opatrunek jałowy.

  Skomentuj →

Photostream