• Reumatoidalne zapalenie stawów, RZS – objawy, leczenie

  Reumatoidalne zapalenie stawów, RZS (łac.polyarthritis reumatoidea) to choroba o bardzo niejasnej etiologii, prawdopodobnie spowodowana jest wirusem i równoczesną reakcją autoimmunologiczną.

  rehabilitacja w Krakowie - sport-med KrakówChoroba dotyczy głównie kobiet, które chorują na nią w stosunku do mężczyzn 6 razy częściej. Raz rozpoczęty proces chorobowy nie wygasa i powoli postępuje.

  Choroba powoduje bardzo duże deformacje stawów, ich destrukcję, a co za tym idzie ogranicza ich ruchomość.

  Powolny rozwój choroby rozpoczyna się od uczucia sztywności porannej stawów, które mija po wykonaniu kilku ruchów. Na początku atakowane są drobne stawy rąk i nóg, najczęściej nadgarstek i stawy międzypaliczkowe. Następnie występuje obrzęk tych stawów i ograniczenie ich ruchomości oraz zniekształcenie.

  Zmiany są wielowarstwowe, nie cofają się, a choroba postępując atakuje kolejne stawy.

   

  Reumatoidalne zapalenie stawów - obraz RTG dłoni

  Reumatoidalne zapalenie stawów – obraz RTG dłoni

  Proces zapalny dotyczy błony maziowej stawów, w której powstają nacieki limfocytów i komórek plazmatycznych. Błona ulega pogrubieniu i powoduje ograniczenie ruchomości stawu. W przebiegu choroby występuje osteoporoza oraz nadżerki nasad kostnych. Poprzez zmniejszenie ruchomości stawów, dochodzi do zaniku mięśni, w okolicy zmienionego chorobowo stawu.

  Charakterystyczne objawy

  • obrzęki stawów
  • bóle stawów podczas wykonywania ruchu
  • ból i zanik mięśni (na ręce zwłaszcza zanik kłębu kciuka i mięśni międzykostnych)
  • rumień dłoniowy (łac. erythema palmare)
  • wilgotna skóra
  • bagnetowate ustawienie względem przedramienia
  • symetryczne zmiany
  • torbiele Bakera
  • zespół cieśni nadgarstka
  • stan podgorączkowy

  Kryteria rozpoznania

  Kryteria klasyfikacyjne RZS wg Amerykańskiego Towarzystwa Reumatologicznego (American Rheumatism Association – ARA)

  • sztywność poranna trwająca minimum 1 godzinę utrzymująca się przez co najmniej 6 tygodni
  • obrzęk 3 lub więcej stawów utrzymujący się przez minimum 6 tygodni
  • obrzęk stawów nadgarstkowych, śródręcznopaliczkowych i międzypaliczkowych bliższych, utrzymujący się przez minimum 6 tygodni
  • symetryczny obrzęk stawów, utrzymujący się minimum 6 tygodni
  • typowe dla RZS zmiany w RTG
  • guzki reumatoidalne
  • czynnik reumatoidalny (RF) w surowicy – w przypadku obecności RF rozpoznane zostaje seropozytywne RZS; w przypadku jego braku i obecności wymaganej ilości objawów diagnostycznych, rozpoznane zostaje seronegatywne RZS (przebiegające zwykle łagodniej)

  Zaawansowanie

  • okres I – w badaniu RTG widoczne obrzęki tkanek miękkich, niewielkie zwężenie szpar stawowych, osteoporoza przynasadowa
  • okres II – wyraźne zwężenie szpar stawowych, w częściach przynasadowych kości widoczne geody zapalne oraz pojedyncze nadżerki na powierzchniach stawowych
  • okres III – rozwój geod i nadżerek, podwichnięcia i zniekształcenia stawów
  • okres IV – całkowite zesztywnienie kostne stawu

  RZS - obraz RTG dłoni - zmiany zaawansowane.

   RZS – obraz RTG dłoni – zmiany zaawansowane.

  Leczenie

  Leczenie jest bardzo trudne i wieloletnie. Podaje się leki, które wpływają bezpośrednio na przebieg choroby:

  • sole złota
  • kortykosteroidy
  • środki immunosupresyjne
  • antybiotyki
  • azathioprine
  • Cyklosporyna
  • D-penicillamine
  • hydroxychloroquine
  • leflunomide
  • Metotreksat
  • minocycline
  • Sulfasalazyna

  oraz stosuje się leki wspomagające, które likwidują dolegliwości związane z postępowaniem procesu chorobotwórczego:

  • niesteroidowe leki przeciwzapalne
   • glukokortykoidy
   • niesteroidowe leki przeciwzapalne ( NLPZ, NSLPZ )
  • leki przeciwbólowe
   • Paracetamol
   • Opiaty
   • diproqualone (ze strony po angielsku)
   • Lidokaina (podawany jest przezskórnie)

  Aktualnie stosuje się również różne zabiegi chirurgiczne.

  Nowe terapie

  • inhibitory TNF
   • infliksimab podawany 1 raz w miesiącu
   • adalimumab podawany 2 razy w tygodniu
   • etanercept podawany 2 razy w tygodniu
  • leki zmniejszające aktywność autoimmunologiczną komórek T
   • leflunomid
  • antagoniści dla receptora interleukiny 1
  • immunoabsorpcja – usuwanie z krwiobiegu przeciwciał odpowiedzialnych za rozwój i postęp choroby.

   

  Skomentuj →

Photostream