• Staw (łac. articulatio)

  Staw (łac. articulatio) – ruchome połączenie między składnikami szkieletu (zewnętrznego lub wewnętrznego). Stawy występują u stawonogów (Arthropoda) oraz kręgowców (Vertebrata). U tych ostatnich stawy są określane, ze względu na specyficzną budowę, jako połączenia maziowe (juncturae synoviales). W stawach (tak jak w łożyskach wielu maszyn) największym problemem jest tarcie i dlatego powierzchnie stawowe pokryte są bardzo odporną na ścieranie chrząstką szklistą.

  Rodzaje stawów

  rehabilitacja w Krakowie - sport-med Kraków

  Rodzaje stawów: 1 - kulisty, 2 - eliptyczny, 3 - siodełkowaty, 4 - zawiasowy, 5 - obrotowy.

  Rodzaje stawów: 1 – kulisty, 2 – eliptyczny, 3 – siodełkowaty, 4 – zawiasowy, 5 – obrotowy.

  Kryterium podziału:

  • Staw zawiasowy - łokiećLiczba kości łączących w stawie:
   • staw prosty – w budowie biorą udział tylko dwie kości.
   • złożony – w budowie bierze udział więcej niż dwie kości np. staw łokciowy
  • liczba osi
   • stawy jednoosiowe
    • staw zawiasowy – staw łokciowy
    • staw obrotowy – staw promieniowo-łokciowy
    • staw śrubowy – staw zęba kręgu obrotowego
   • stawy dwuosiowe
    • staw eliptyczny – staw promieniowo-nadgarstkowy
    • staw siodełkowaty – staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka
   • Stawy wieloosiowe
    • staw kulisty wolny – staw ramienny
    • staw kulisty panewkowy – staw biodrowy
   • stawy nieregularne
    • staw płaski – staw krzyżowo-biodrowy
    • staw mostkowo-obojczykowy chociaż ma on raczej charakter stawu kulistego

  Budowa połączeń maziowych

  Typowymi elementami stawu są:

  • powierzchnia stawowa – czyli główka (część wypukła) i panewka stawowa (część wklęsła), bywają także powierzchnie stawowe płaskie – kość krzyżowa z miednicą
  • torebka stawowa – otacza cały staw, ograniczając go od otoczenia;zapobiega nadmiernym przesunięciom kości oraz stabilizuje staw
  • jama stawowa

  Staw może również zawierać:

  • więzadła stawowe
  • obrąbek stawowy
  • łąkotki
  • kaletki maziowe
  • trzeszczki
  • kosmki maziowe
  • fałdy maziowe

  Poszczególne stawy różnią się zadaniami biologicznymi, a więc mają odmienną budowę i ruchomość.

  Na wykonywanie ruchów we wszystkich płaszczyznach pozwalają stawy wieloosiowe, np. kuliście uformowane stawy barkowy oraz biodrowy. Mniejszą ruchomość cechuje stawy dwuosiowe, np. siodełkowo ukształtowana powierzchnia stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka pozwala na jego ruchy w dwóch płaszczyznach. Stawy jednoosiowe umożliwiają ruch tylko w jednej płaszczyźnie. Przykładem może być zawiasowy staw ramienno-łokciowy czy też obrotowy staw między najwyższymi kręgami kręgosłupa.

   

  Skomentuj →

Photostream