• Szkielet człowieka (łac. skeleton) – budowa

  Szkielet, inaczej kościec lub układ kostny (łac. skeleton) to wszystkie kości składające się na ciało człowieka. U człowieka dorosłego szkielet składa się z około 206 kości – liczba ta jest większa u dzieci ze względu na wiele punktów kostnienia (około 270 u noworodka i 350 u 14-latka); spada dopiero po połączeniu się np. trzonów z nasadami. U starszych ludzi kości może być mniej niż 206 ze względu na zrastanie kości czaszki. Średnia waga szkieletu to 10 kilogramów u kobiet i 12 kilogramów u mężczyzn.

  rehabilitacja w Krakowie - sport-med Kraków

  Szkielet dorosłej kobietyPodstawowym materiałem budulcowym szkieletu człowieka jest tkanka kostna oraz w mniejszym stopniu chrzęstna. Ze względu na budowę zewnętrzną kości podzielono na kilka grup:

  • kości długie (łac. ossa longa), np. kość udowa, ramienna
  • kości płaskie (łac. ossa plana), np. kości czaszki, łopatka
  • kości krótkie (łac. ossa brevia), np. kości nadgarstka, stępu
  • kości różnokształtne (łac. ossa multiformia), np. kręgi

  Warstwa zewnętrzna wszystkich kości zbudowana jest z istoty zbitej (łac. substantia compacta). Ponadto kości długie również w swoim trzonie (łac. corpus)zawierają istotę zbitą. Końce kości długich oraz wszystkie inne kości są wewnątrz zbudowane z istoty gąbczastej (łac. substantia spongiosa). Istota gąbczasta zbudowana jest z beleczek kostnych (łac. trabeculae osseae). Szkielet zawiera około 1,5 kg szpiku kostnego (łac. medulla ossium).

  Jedna funkcjonalna całość utworzona z licznych kości wymaga istnienia różnych rodzajów połączeń. Tam, gdzie zachodzi potrzeba wzmocnienia większego fragmentu szkieletu, powstają połączenia ścisłe. Cechuje je mała ruchomość, a często wręcz zupełny jej brak. Miejsca styku kości spajane są różnymi rodzajami tkanki łącznej, na przykład szwy w czaszce i zęby w zębodołach – tkanką łączną włóknistą (jednak szwy z wiekiem kostnieją), a żebra z mostkiem – tkanką łączną chrzęstną. W tych miejscach, gdzie elementy szkieletu powinny zmieniać położenie względem siebie, funkcjonują połączenia ruchome – stawy (łac. articulatio).

  Szkielet człowieka można podzielić na dwie części. Pierwszą część stanowi szkielet osiowy. w jego skład wchodzą: czaszka, kręgosłup oraz żebra i mostek. Drugą część stanowi szkielet kończyn górnych oraz dolnych wraz z ich obręczami.

  W skład szkieletu wchodzą:

  • kości głowy
   • kości mózgoczaszki

  kości mózgoczaszki tworzą:

  • kość czołowa (os frontale)

  Szkielet dorosłej kobiety

  • kość ciemieniowa prawa i lewa (os parietale dextrum et sinistrum)
  • Kości czaszki człowiekakość potyliczna (os occipitale)
  • kość skroniowa prawa i lewa (os temporale dextrum et sinistrum)
  • kość klinowa (os sphenoidale)
  • kość sitowa (os ethmoidale) [N]: ściana przednia ~ łuska kości czołowej ~ ściana tylna ~ ściana boczna ~ sklepienie ~ podstawa
  • kości twarzoczaszki:kość nosowa parzysta ~ kość szczękowa ~ kość jarzmowa ~ kość łzowa ~ kość sitowa nieparzysta ~ przegroda nosowa ~ lemiesz ~ żuchwa ~ oczodół ~ kość klinowa ~ kość czołowa ~ podniebienie kostne ~ łuska kości potylicznej ~ kość ciemieniowa ~ łuska kości skroniowej ~ kość klinowa ~ kość ciemieniowa parzysta ~ kość skroniowa parzysta ~ kość potyliczna
  • kosteczki słuchowe: młoteczek ~ kowadełko ~ strzemiączko
  • stawy: staw skroniowo-żuchwowy
  • kości tułowia
   • kręgosłup: Liczba kręgów jest różna w zależności od przynależności systematycznej kręgowca. Człowiek ma 7 kręgów szyjnych, 12 kręgów piersiowych, 5 kręgów lędźwiowych, 5 kręgów krzyżowych i 3 do 5 kręgów ogonowych, a więc od 32 do 34 kręgów> kręgi szyjne[A] ~ kręgi piersiowe[C] ~ kręgi lędźwiowe[D] ~ kręgi krzyżowe[E] ~ kręgi guziczne[F] ~ kość guziczna
   • klatka piersiowa:żebro[K]: żebra rzekome i żebra prawdziwe ~ mostek ~ rękojeść mostka ~ trzon mostka ~ wyrostek mieczykowaty
  • kości kończyny górnej
   • obręcz kończyny górnej:

  Obręcz kończyny górnej ma tylko jeden staw, którym łączy się z pozostałą częścią szkieletu. Jest nim staw mostkowo-obojczykowy (łac.articulatio sternoclavicularis).

  Obręcz kończyny górnej tworzą:

  • łopatki (łac. scapula)
  • obojczyk (łac. clavicula)

  ~ łopatka[L] ~ obojczyk[B]

   • ramię[M] ~ przedramię ~ kość promieniowa ~ kość łokciowa ~ ręka
   • nadgarstek:kość łódeczkowata ~ kość księżycowata ~ kość trójgraniasta ~ kość grochowata ~ kość czworoboczna większa ~ kość czworoboczna mniejsza ~ kość główkowata ~ kość haczykowata
   • kości śródręcza:kciuk ~ palec wskaziciel ~ palec pośrodkowy ~ palec obrączkowy ~ palec najmniejszy ~ paliczki ~ paliczek bliższy ~ paliczek dalszy
   • stawy:staw ramienny ~ staw łokciowy ~ staw promieniowo-nadgarstkowy
  • kości kończyny dolnej
   • obręcz kończyny dolnej:miednica[J] ~ kość miedniczna ~ miednica większa ~ miednica mniejsza ~ kość kulszowa[H] ~ spojenie łonowe[G]
   • kość udowa ~ goleń ~ stopa ~ kość udowa[I] ~ kość piszczelowa ~ kość strzałkowa ~ rzepka ~ kości stopy
   • kości stopy:kości stępu: kość skokowa ~ kość piętowa ~ kość łódkowata ~ kość sześcienna ~ kości klinowe
   • kości śródstopia:
   • kości palców:paluch
   • stawy:staw krzyżowo-biodrowy ~ staw biodrowy ~ staw kolanowy ~ staw skokowo-goleniowy

   

  Skomentuj →

Photostream