• Bezsenność (łac. Insomnia) – rodzaje, leczenie

  Bezsenność (łac. Insomnia) – subiektywne zaburzenia związane z trudnościami w zasypianiu, kontynuowaniu snu, wczesnym budzeniem się, snem przerywanym lub snem nieregenerującym.

  Etiologia

  Ponieważ bezsenność może być objawem szeregu chorób somatycznych i psychicznych, a także spowodowana czynnikami środowiskowymi. Najczęstszymi przyczynami psychicznymi są zaburzenia lękowe i depresje różnych typów. Przyczynami zaburzenia zasypiania i kontynuowania snu mogą być też np. alkohol oraz napoje zawierające kofeinę, a także niewłaściwa higiena snu. Do pozostałych głównych przyczyn bezsenności należy zmniejszenie się w czasie starzenia się ilości produkowanej i uwalnianej melatoniny.

  Podział bezsenności

  • przygodna (kilka dni)
  • krótkotrwała (do 3 tygodni)
  • przewlekła (dłużej niż 3 tygodnie)

  Diagnostyka

  Kryterium diagnostycznym bezsenności jest skrócenie fazy snu połączone z obiektywną sennością lub subiektywnym poczuciem zmęczenia występującymi w ciągu dnia. Brak zmian samopoczucia w ciągu dnia wskazuje na zmniejszone zapotrzebowanie na sen. Bezsenność jest jedną z najczęściej zgłaszanych dolegliwości – ok. 10-20% osób dorosłych zgłasza bezsenność w stopniu umiarkowanym i ciężkim. Przeważają kobiety, zaobserwowano też, że częstość występowania bezsenności wzrasta z wiekiem. Skoncentrowanie się na identyfikacji możliwych przyczyn wywołujących bezsenność jest najwłaściwsze. Jeśli bezsenność nie jest uwarunkowana stanem zdrowia, diagnozuje się bezsenność pierwotną.

  Leczenie

  Leczenie przyczynowe

  • usunięciu przyczyny
  • leczeniu wywołujących schorzeń somatycznych
  • leczeniu wywołujących schorzeń psychicznych

  Leczenie objawowe

  • właściwa higiena snu
   • niespanie w ciągu dnia
   • budzenie się zawsze o tej samej porze niezależnie od czasu trwania snu
   • niepozostawanie w łóżku i sypialni jeśli sen nie przychodzi w ciągu 10-15 min
   • łóżko ma służyć tylko do spania
   • kładzenie się do łóżka tylko wtedy kiedy przychodzi senność
  • stosowanie metod niefarmakologicznych
   • metody relaksacyjne
   • metody behawioralne
   • trening autogenny

  Leczenie farmakologiczne

  Mimo poprawy bezpieczeństwa współcześnie stosowanych leków w leczeniu bezsenności zaleca się aby czas ich stosowania ograniczyć (do ok. 2-4 tygodni).

  Wybór rodzaju leku, jego dawki oraz czasu leczenia powinien być zindywidualizowany.

  • selektywni agoniści receptora benzodiazepinowego
   • zopiklon
   • zolpidem
   • zaleplon
  • benzodiazepiny o działaniu ułatwiającym zasypianie
   • estazolam
   • nitrazepam
   • temazepam
  • leki przeciwdepresyjne o działaniu nasennym
  • melatonina

  W klasyfikacji ATC leki o działaniu nasennym są zaliczane do klasy N 05 C.

  Powikłania

  Następstwa bezsenności:

  • utrzymujące się uczucie zmęczenia,
  • chwiejność i upośledzenie nastroju,
  • trudności w koncentracji,
  • zaburzenia pamięci,
  • senność w ciągu dnia.

  Bezsenność może także powodować nawet 4-krotne zwiększenie ryzyka choroby niedokrwiennej serca, zwiększenie ryzyka wystąpienia chorób psychosomatycznych, upośledzenia układu odpornościowego, wystąpienia wypadków i liczby hospitalizacji.

   

  Skomentuj →

Photostream