• Fobia (nowołac. phobia – stany lęku u neuropatów) – rodzaje, leczenie

  Fobia (nowołac. phobia „stany lęku u neuropatów”, z gr. φόβος phóbos „strach, lęk”) to zaburzenie nerwicowe, którego objawem osiowym jest uporczywy lęk przed różnymi określonymi sytuacjami, zjawiskami lub przedmiotami, związany z unikaniem sytuacji wywołujących go i utrudnieniem funkcjonowania w społeczeństwie. Fobie wywołane są przez pewne sytuacje lub obiekty zewnętrzne wobec osoby przeżywającej lęk, które obiektywnie nie są niebezpieczne. Cierpi na nie około 10% ludzkości.

  Zasadniczy obraz fobii to przesadne reakcje zaniepokojenia i trwogi, pomimo świadomości o irracjonalności własnego lęku i zapewnień, że obiekt strachu nie stanowi realnego zagrożenia. Co więcej powoduje to chęć ukrycia fobii i odkrycie, lub nawet samo myślenie o odkryciu przez kogoś przypadłości może prowadzić do ataków paniki.

  DSM IV (klasyfikacja zaburzeń psychicznych) dzieli fobie na specyficzne i fobię społeczną. Fobie specyficzne to fobie przed: zwierzętami, obiektami, sytuacjami społecznymi (np. zamknięte pomieszczenia, windy) krwią i zranieniem, chorobami czy śmiercią. Fobia sytuacyjna związana jest z lękiem przed wykonaniem jakiejś zawstydzającej czynności na oczach innych ludzi i nieumiejętności jej kontrolowania-zatrzymania np. potrzeba fizjologiczna oddania kału, moczu itp. Czasem poczucie strachu wywołuje już sama myśl o braku kontroli nad własnym zachowaniem. ICD-10 wyróżnia wśród zaburzeń lękowych w postaci fobii (F40) agorafobię, fobie społeczne, specyficzne (izolowane) postaci fobii, inne zaburzenia lękowe w postaci fobii oraz fobie bliżej nie określone.

  Podobnie jak w przypadku innych (zaburzeń lękowych), fobia zazwyczaj wiąże się z objawami psychosomatycznymi, na przykład z przyspieszeniem bicia serca, suchością w ustach, szczękościskiem, nadmiernym poceniem się, zawrotami głowy oraz poczuciem utraty kontroli nad swoim zachowaniem lub subiektywnym poczuciem choroby psychicznej. Zdarza się, że lęk fobiczny współistnieje z epizodami depresji, może wywołać stan przedzawałowy, ustanie bicia serca, drętwienie kończyn, znaczny spadek lub wzrost ciśnienia, bezdech, duszności, zaburzenia spostrzegania i mowy, ucisk na klatkę piersiową, głowę, nos lub brzuch i in.; może prowadzić do omdleń oraz arytmii serca.

  Fobie są całkowicie uleczalne w procesie psychoterapeutycznym.

  Postaci fobii

  agorafobia F40.0 (10 – 50% wszystkich fobii, początek we wczesnej dorosłości)
  fobia społeczna F40.1 (10% wszystkich fobii, początek w adolescencji)
  Specyficzne (izolowane) postacie fobii F40.2 (fobie proste)

  fobie dotyczące zwierząt i owadów (zoofobie)

  (5 – 15% wszystkich fobii, początek w dzieciństwie); lęk może występować nie tylko przed samymi zwierzętami, ale także przedstawiającymi je zdjęciami i obrazkami i wszystkim co może kojarzyć im się z obiektem lęku
  agrizoofobia – lęk przed dzikimi zwierzętami
  ailurofobia (felinofobia) – lęk przed kotami
  arachnofobia – lęk przed pająkami lub innymi bezkręgowcami zbliżonymi do nich wyglądem
  batrachofobia – lęk przed żabami
  entomofobia – lęk przed owadami
  equinofobia – lęk przed końmi
  ichtiofobia – lęk przed rybami
  galeofobia – lęk przed rekinami
  kynofobia – lęk przed psami
  reptilliofobia – lęk przed gadami
  ofidofobia – lęk przed wężami
  rodentofobia – lęk przed gryzoniami
  ornitofobia lub awizofobia – lęk przed ptakami

  fobie dotyczące elementów otoczenia naturalnego

  (20% wszystkich fobii)
  aerofobia – lęk przed powietrzem (wiatr, przeciąg, podróż kolejką napowietrzną)
  asfaltofobia – lęk przed wszechogarniającym asfaltem (szczególnie widoczna u ludzi zamieszkujących w dużych aglomeracjach miejskich)
  antofobia – lęk przed kwiatami
  arsonofobia – lęk przed ogniem
  blanchofobia – lęk przed śniegiem
  brontofobia – lęk przed burzą
  hydrofobia – wstręt do picia wody
  keraunofobia – lęk przed piorunami
  mykofobia – wstręt do grzybów
  ovophobia – lęk przed jajkami
  enetofobia – lęk przed pinezkami

  fobie dotyczące urazów i chorób

  (15 – 25% wszystkich fobii, początek w wieku średnim)
  aidsfobia – lęk przed zakażeniem wirusem HIV
  algofobia – lęk przed bólem
  akarofobia – lęk przed roztoczami, zwłaszcza powodującymi świerzb
  amathofobia – lęk przed kurzem
  arachibutyrofobia – lęk przed zarazkami
  bakteriofobia – lęk przed bakteriami
  dysmorfofobia (DMF) – lęk przed deformacją, zaburzenie spostrzegania własnego ciała, objaw anoreksji i treść urojeń hipochondrycznych w schizofrenii
  emetofobia – lęk przed wymiotowaniem
  erytrofobia – lęk przed zaczerwienieniem się (zwykle w momencie adolescencji lub jako symptom nerwicy lękowej)
  hemofobia – lęk przed widokiem krwi (występuje bradykardia i omdlenia)
  kancerofobia – lęk przed chorobami nowotworowymi
  maniafobia (agateofobia, dementofobia) – lęk przed chorobą psychiczną, szaleństwem
  mizofobia – lęk przed brudem (często z towarzyszącymi natręctwami (np. mycia rąk))
  nozofobia – lęk przed zachorowaniem
  rytifobia – lęk przed zmarszczkami
  tanatofobia – lęk przed śmiercią (objawia się uczuciami takimi jak: zbliżająca się utrata świadomości, stan przedzawałowy, ustanie bicia serca, zawroty głowy, drętwienie kończyn, kołatanie serca, znaczny spadek lub wzrost ciśnienia oraz pulsu, bezdech, duszności, ucisk na klatkę piersiową, głowę lub brzuch)
  tokofobia – lęk przed ciążą i porodem
  traumatofobia – lęk przed zranieniem
  trypanofobia – lęk przed zastrzykami
  wenerofobia – lęk przed chorobami wenerycznymi
  syfilidofobia – lęk przed zachorowaniem na syfilis

  fobie sytuacyjne

  achluofobia (nyktofobia, skotofobia) – lęk przed ciemnością
  akrofobia – lęk wysokości
  aquafobia – lęk przed wodą
  cyberfobia – lęk przed korzystaniem z technicznych udogodnień informatycznych
  dromofobia – lęk przed podróżowaniem
  amaksofobia – lęk przed prowadzeniem samochodu
  awiofobia – lęk przed lataniem samolotem
  nautofobia – lęk przed rejsem statkiem
  siderodromofobia – lęk przed jazdą koleją
  gefyrofobia – lęk przed przekraczaniem mostów
  glassofobia – lęk przed wystąpieniami publicznymi
  hypsofobia – lęk przed upadkiem w przepaść
  klaustrofobia – lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami
  kleptofobia – lęk przed kradzieżą
  odontofobia – lęk przed wizytą u stomatologa
  stasibasifobia – lęk przed staniem i chodzeniem (częste zaburzenie u osób w wieku podeszłym)
  basifobia – lęk przed chodzeniem
  stasifobia – lęk przed staniem
  tafefobia – lęk przed pogrzebaniem żywcem
  technofobia – lęk przed (zaawansowaną) techniką
  triskaidekafobia – lęk przed liczbą 13 (liczbami feralnymi)

  fobie dotyczące relacji interpersonalnych

  antropofobia – lęk przed ludźmi
  gamofobia – lęk przed zawarciem małżeństwa (patrz kompleks Piotrusia Pana, mizoandria)
  homofobia – lęk przed zetknięciem z osobami o orientacji homoseksualnej, byciem homoseksualistą
  ksenofobia – lęk przed obcymi ludźmi
  nekrofobia – lęk przed umarłymi
  ochlofobia – lęk przed tłokiem
  seksofobia – lęk przed płcią przeciwną
  androfobia – lęk przed mężczyznami (patrz: mizoandria)
  gynefobia – lęk przed kobietami (patrz: mizogynia)
  kaligynefobia – lęk przed pięknymi kobietami

  inne

  aichmofobia – lęk przed ostrymi przedmiotami
  aulofobia – lęk przed instrumentami muzycznymi, które kojarzą się z członkiem
  chrystofobia – potoczne określenie niechęci do chrześcijaństwa
  fobofobia – lęk przed lękiem
  hytewafobia – lęk przed zapachami
  pantofobia – lęk przed wszystkim
  pekkatofobia – lęk przed popełnieniem grzechu
  picturefobia – lęk przed obrazami uwieczniającymi ilustrację które w rzeczywistości są żywę
  teofobia – lęk przed Bogiem
  Heksakosjoiheksekontaheksafobia – lęk przed liczbą 666

  Przyczyny

  Fobia może być nabyta poprzez warunkowanie klasyczne – gdy dana osoba kojarzy obiekt wywołujący lęk z niebezpieczeństwem. (Na przykład jako dziecko mogła być straszona pająkami, zamknięta w szafie, gdzie był pająk lub widziała paniczne reakcje swoich rodziców na pająka.) Takie wyjaśnienie oferują teorie behawiorystyczne.

  Teorie wywodzące się z konwencji psychoanalitycznej, akcentujące znaczenie nieświadomości w ludzkim życiu postulują istnienie kilku mechanizmów powstawania reakcji fobicznych jak przeniesienie agresji, czy regresja. W wyniku przeniesienia obiekt lęku spostrzegany jest zagrażający, dochodzi do projekcji (przypisywania) własnych wypartych emocji obiektowi lęku. Zagrożenie wywoływać mogą własne niechciane i nieakceptowane emocje, jak agresja lub projekcja własnych skłonności z poprzednich faz rozwoju psychoseksualnego.

  W psychologii ewolucyjnej akcentuje się przystosowawczą rolę fobii. Np. lęk przed pająkami, innymi jadowitymi owadami czy gadami był przystosowawczy z punktu widzenia przetrwania organizmów, toteż postawa taka jest związana z naszym repertuarem genowym i jest bardzo łatwo uaktywniana w codziennym życiu.

  Leczenie

  Jednym ze sposobów opanowywania fobii jest systematyczna desensytyzacja (odwrażliwianie), terapia taka polega na stopniowym konfrontowaniu pacjenta z przedmiotem jego lęku.

  Stosuje się także wygaszanie reakcji poprzez tzw. zanurzanie, czyli doprowadzanie do kontaktu pacjenta z bodźcem lękowym, zamiast jego unikania – ogrody zoologiczne prowadzą kursy edukacyjne dotyczące ofidiofobii, na których zainteresowani mogą dowiedzieć się prawdy o wężach, ich zwyczajach i w jaki sposób należy się z nimi obchodzić.

  Niekiedy stosowana jest także terapia implozywna.

  W NLP jedną z metod terapii jest desensytyzacja w wyobraźni. Zakłada, że lęk jest odpowiedzią na błędy w postrzeganiu świata i zjawisk i stara się je naprawić. Dzięki tej metodzie możemy zredukować fobię do minimum, lub nawet zupełnie wyeliminować.

  Psychoanalitycy postulują uświadomienie pacjentowi symbolicznych treści skrywających się pod postacią fobii. Na przykład lęk kobiety przed pająkiem może być przeniesieniem lęku przed agresywnym mężczyzną.

   

  Skomentuj →

Photostream