• Kolonoskopia

  Kolonoskopia jest endoskopowym zabiegiem diagnostyczno -leczniczym polegającym na wziernikowaniu wnętrza jelita grubego za pomocą giętkiego, wprowadzanego przezodbytniczo endoskopu (gr. endo – wewnątrz, skope – patrzę). Wziernik zbudowany jest z włókna szklanego tworzącego światłowód. Jedna wiązka włókiem szklanych doprowadza światło od źródła do wnętrza jelita grubego, druga zaś to tzw. obrazowód, którym uzyskany obraz doprowadzany jest

  Czytaj więcej →
 • Zespół Lyncha (HMRDS) – rozpoznanie, leczenie

  Zespół Lyncha – dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością, (ang. hereditary non-polyposis colorectal cancer, HNPCC, zespół dziedzicznego niedoboru naprawy niesparowanych zasad, hereditary mismatch repair deficiency syndrome, HMRDS) – zespół dziedzicznej predyspozycji do nowotworów.

  Czytaj więcej →
 • Uchyłek Meckela, uchyłek jelita krętego

  Uchyłek Meckela, uchyłek jelita krętego (łac. diverticulum Meckeli s. ilei) – pozostałość przewodu pępkowo-jelitowego (żółtkowego), o długości zwykle 5-6 cm, znajdująca się w końcowym odcinku jelita krętego (około 60-100 cm od ujścia jelita krętego do jelita ślepego w miejscu zastawki krętniczo-kątniczej).

  Czytaj więcej →
 • Stomia – inaczej sztuczna przetoka

  Stomia – inaczej sztuczna przetoka. Słowo „stomia” pochodzi z języka greckiego i oznacza „otwór”. Stomia jelitowa, inaczej nazywana sztucznym odbytem jest to sztuczne wyprowadzenie światła jelita (cienkiego lub grubego) poza jamę brzuszną. Umieszcza się ją na przedniej ścianie brzucha, gdzie istnieją odpowiednie warunki do zaopatrzenia w sprzęt stomijny.

  Czytaj więcej →
 • Niedrożność jelit (łac. ileus)

  Niedrożność jelit (łac. ileus) – stan chorobowy charakteryzujący się częściowym lub całkowitym zatrzymaniem przechodzenia treści do kolejnych odcinków przewodu pokarmowego. Stanowi jeden z typowych ostrych stanów chirurgicznych wymagających szybkiej interwencji chirurgicznej.

  Czytaj więcej →
 • Choroba Hirschsprunga (łac. morbus Hirschsprung)

  Choroba Hirschsprunga (łac. morbus Hirschsprung, ang. Hirschsprung’s disease, aganglionic megacolon, HSCR) – rzadkie, wrodzone schorzenie unerwienia jelita, uwarunkowane genetycznie, o wieloczynnikowym, zarówno dominującym jak i recesywnym sposobie dziedziczenia i zmiennej ekspresji. Jego istotą jest brak śródściennych zwojów nerwowych w dystalnym odcinku jelita grubego, rzadziej odcinek bezzwojowy jest dłuższy. Objawy kliniczne choroby są zmienne; w obrazie

  Czytaj więcej →
 • Choroba Leśniowskiego-Crohna

  Choroba Leśniowskiego-Crohna (łac. morbus Leśniowski-Crohn, morbus Crohn, ileitis terminalis, ileitis regionalis, ang. Crohn disease) – zapalna choroba jelita o niewyjaśnionej etiologii, zaliczana do grupy nieswoistych zapaleń jelit (IBD). Opisana została po raz pierwszy przez polskiego lekarza Antoniego Leśniowskiego w 1904 roku, dokładniejszego opisu dostarczył Burrill Bernard Crohn ze współpracownikami w 1932 roku. Stąd też znana

  Czytaj więcej →
 • Choroba uchyłkowa jelit – objawy, leczenie

  Choroba uchyłkowa jelit – obecność licznych (od jednego do kilkuset) uchyłków w przewodzie pokarmowym. Najczęściej występują one w jelicie grubym na terenie esicy (ponad 90 % wszystkich uchyłków). Nigdy nie występują w odbytnicy! Prawie zawsze są to uchyłki nabyte. Uchyłki wrodzone mają marginalne znaczenie.

  Czytaj więcej →

Photostream