• Hemofilia (łac.haemophilia) – objawy, leczenie

  Hemofilia (łac.haemophilia, z gr.αἷμα = „krew” + φιλíα = „kochać”) to grupa trzech uwarunkowanych genetycznie skaz krwotocznych, których objawy wynikają z niedoborów czynników krzepnięcia: VIII (hemofilia A), IX (hemofilia B) lub XI (hemofilia C) .

  Czytaj więcej →
 • Układ krwionośny człowieka – budowa

  Układ krwionośny człowieka (łac.sistema sanguiferum hominis) jest układem zamkniętym, co oznacza, że krew (łac. sanguis) krąży w systemie naczyń krwionośnych, a serce (łac. cor) jest pompą, która wymusza nieustanny obieg krwi. Układ ten wraz z układem limfatycznym (łac. sistema lyphaticum) tworzą układ krążenia (łac. sistema circulatorium).

  Czytaj więcej →
 • Ambulatoryjne całodobowe monitorowanie ciśnienia krwi

  Ambulatoryjne całodobowe monitorowanie ciśnienia krwi (ang.Ambulatory blood pressure monitoring – ABPM). Inna nazwa spotykana w Polsce to Holter ciśnienia tętniczego krwi.

  Czytaj więcej →
 • Morfologia krwi

  Morfologia krwi – podstawowe badanie diagnostyczne, polegające na ilościowej i jakościowej ocenie elementów morfotycznych krwi. Do standardowego badania składu krwi należą: RBC, MCV, MCH, MCHC, WBC, PLT, HGB, HCT. Badanie ilościowe poszczególnych elementów układu białokrwinkowego (granulocyty, limfocyty, monocyty) wykonywane jest zazwyczaj ręcznie pod mikroskopem lub za pomocą automatu (tzw. „rozmaz”).

  Czytaj więcej →
 • Czerwienica prawdziwa, choroba Vaqueza – objawy, leczenie

  Czerwienica prawdziwa, choroba Vaqueza – pierwotna choroba mieloproliferacyjna przebiegająca ze zwiększeniem liczby erytrocytów, granulocytów i płytek krwi, z przewagą erytropoezy.

  Czytaj więcej →
 • Hemoglobina glikowana inaczej glikohemoglobina (GHB)

  Hemoglobina glikowana inaczej glikohemoglobina (GHB) powstaje wskutek nieenzymatycznego przyłączenia glukozy do wolnych grup aminowych globiny w cząsteczce hemoglobiny. Istnieją różne frakcje hemolobiny glikowanej, jednakże tylko frakcja HbA1C znalazła zastosowanie w diagnostyce cukrzycy. Powstaje ona wskutek przyłączenia cząsteczki glukozy do N-końcowej grupy aminowej łańcucha β-globiny.

  Czytaj więcej →
 • Hipoglikemia (inaczej niedocukrzenie)

  Hipoglikemia (inaczej niedocukrzenie) – stan, w którym ilość glukozy we krwi (poza żyłą wrotną) spada poniżej normy. Pełnoobjawowa hipoglikemia występuje zwykle przy stężeniu poniżej 2,2 mmol/l (40 mg/dl) jednak pierwsze objawy rozpoczynają się zazwyczaj stężeniu poniżej 2,8 mmol/l (50 mg/dl), a u cukrzyków nawet przy wyższych wartościach. Hipoglikemia może być przyczyną śmierci.

  Czytaj więcej →
 • Zespoły mieloproliferacyjne (ang. MPS)

  Zespoły mieloproliferacyjne (ang. MPS – myeloproliferative syndrome) – grupa chorób charakteryzujących się nadprodukcją jednego lub kilku składników morfotycznych krwi. Nazwa została po raz pierwszy wprowadzona w 1951 roku przez Williama Damesheka.

  Czytaj więcej →
 • Tamponada serca – objawy, leczenie

  Tamponada serca – stan nagłego zagrożenia życia, w którym dochodzi do przedostania się krwi do jamy osierdzia lub wypełnienia jamy osierdzia innym płynem (wysiękiem lub przesiękiem), powodującego utrudnienie napełniania jam serca krwią podczas rozkurczu. Ze względu na znacznie mniejszą grubość i podatność mechaniczną ściany komory prawej w porównaniu do ściany komory lewej, utrudnienie rozkurczu dotyczy

  Czytaj więcej →
 • Zakrzep, inaczej skrzeplina (łac. thrombus)

  Zakrzep, inaczej skrzeplina (łac. thrombus) – tworzący się za życia organizmu, w świetle naczynia, czop, powstały na skutek wykrzepiania krwi lub zlepiania się i osadzania płytek krwi.

  Czytaj więcej →
 • Zespół Cushinga – objawy, leczenie

  Zespół Cushinga (łac. syndroma Cushing, ang. Cushing’s syndrome) – to zespół objawów chorobowych związanych z występowaniem podwyższonego poziomu kortyzolu (lub innych steroidów nadnerczowych) w surowicy krwi. Najczęstszą przyczyną występowania zespołu Cushinga jest długotrwałe podawanie glikokortykosterydów w leczeniu innych chorób.

  Czytaj więcej →
 • Skaza krwotoczna

  Skaza krwotoczna – skłonność do krwawień w obrębie tkanek (np. skóry i błon śluzowych), narządów (np. nosa, stawów) oraz układów (np. pokarmowego, moczowo-płciowego, OUN).

  Czytaj więcej →
 • Pulsoksymetr

  ulsoksymetr – urządzenie elektroniczne służące do nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi.

  Czytaj więcej →
 • Niedokrwistość, anemia (łac. anaemia) – rodzaje, objawy, leczenie

  Niedokrwistość, potocznie nazywana anemią (łac. anaemia) – zespół objawów chorobowych, który polega na stwierdzeniu niższych od normy wartości hemoglobiny, erytrocytów i ich następstw.

  Czytaj więcej →
 • Krew – składniki, funkcje

  Krew (łac. sanguis) – rodzaj tkanki łącznej krążącej w naczyniach krwionośnych (układ krwionośny zamknięty) lub w jamie ciała (układ krwionośny otwarty). W szerokiej definicji obejmuje krew obwodową i tkankę krwiotwórczą, a w wąskiej tylko tę pierwszą. Jako jedyna (wraz z limfą) występuje w stanie płynnym. Odpowiada za transport elementów morfotycznych krwi oraz różnych białek.

  Czytaj więcej →

Photostream